Preventivní program

Ve škole je realizován dlouhodobý i krátkodobý preventivní program, který prolíná téměř všemi předměty a další organizovanými aktivitami školy. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se sportovních soutěží a připravovat se na profesní soutěže. Pro nově nastupující žáky je organizován adaptační kurz v Bělči nad Orlicí a před skončením školního roku další zážitkový pobyt. Při škole působí sportovní klub Integra.
Bylo zřízeno školní poradenské pracoviště pod vedením Mgr. Moniky Víškové, výchovné poradkyně.