ŠVP – Tesařské práce – tříletý obor

RVP 36-64-E/01 Tesařské práce

  • Ruční a strojní opracování dřeva, obsluha dřevoobráběcích strojů, jejich seřízení a ošetření. Zhotovování, sestavování a montáž tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení. Montáž a demontáž dřevěných a kovových lešení, zhotovení pevných a posuvných bednění. Stropní dřevěné konstrukce všech druhů, zhotovování krovů různých systémů.
  • Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti – školních dílnách ve Skladištní oblasti v Hradci Králové a zakázkových stavbách.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 0 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1 0
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0 0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0 0,5 
Zdravotní výchova ZV  1 0 1
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Materiály Ma 1 2 0 3
Odborná cvičení OC 0 0 1,5 1,5
Odborné kreslení OKr 1 0 0 1
Přestavby budov PB 0 1 0,5 1,5
Stavební technologie TeS 1 0,5 0,5 2
Stroje a zařízení SZ 0,5 0,5 0,5 1,5
Technická dokumentace TD 0 0,5 1 1,5
Technologie Te 2 2 3 7
Odborný výcvik OdV 15 17 21+(1) 54
Celkem 30 32 34  96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie