Pečovatelské práce

RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Tříletý obor vzdělání

  • Poskytování přímé obslužné nebo asistentské péče klientům při zajišťování chodu domácnosti a klientům v sociální péči. Pomoc při hygieně a zvládnutí běžných úkonů při přípravě stravy, zajišťování kontaktu se společenským prostředím, pomoc rodinám se zajišťováním péče o dítě, pomoc při úklidu v domácnosti, manipulace s prádlem, praní, žehlení a drobné opravy prádla, zajišťování nákupů a dalších služeb.
  • Odborný výcvik probíhá v dílnách školy a v sociálních zařízeních.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 0 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1 0
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0 0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0 0,5 
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Epidemiologie Ep 0 0 1 1
Odborná cvičení OC 0 0 1 1
Pečovatelství Pe 0 1 2,5 3,5
Příprava pokrmů PPo 0 2 0 2
Praní a žehlení PŽ  1,5 0 1,5
Psychologie  Ps 1 1 1 3
Úklidové práce  ÚP 1,5 0 1,5
Základy šití 2 0 0 2
Zdravověda Zdr 2 1 1,5 3,5
Odborný výcvik OdV 15  17 21+(1) 54
Celkem 30 32 34  96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie