ŠVP – Kuchařské a číšnické práce – tříletý obor

RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

  • Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, zvládnutí základních úklidových prací. Příprava slavnostní tabule.
  • Odborný výcvik probíhá ve školní cvičné kuchyni a ve školních jídelnách v Hradci Králové.
  • UPOZORNĚNÍ: Zaměření na číšnické práce se vyučuje ve zkrácené formě pro úspěšné absolventy oboru Kuchařské práce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 0 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1 0
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0 0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0 0,5 
Zdravotní výchova ZV  1 0 1
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Provozní technologie PTe 0 0 1 1
Stolničení St 0  0,5 1 1,5
Suroviny Su 2 2 2 6
Technologie Te 2,5 3 8,5 
Zařízení závodu  ZZ 1 1 0 2
Odborný výcvik OdV 15  17 21+(1) 54
Celkem 30 32 34  96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie