ŠVP – Pekařské práce – dvouletý obor

RVP 29-51-E/02 Potravinářské práce

  • Zpracování těsta na běžné a jemné pečivo, příprava polotovarů k pečení, dokončovací práce a základy výroby speciálního a cukrářského pečiva. Výroba různých druhů chleba a celozrnného pečiva, balení a expedice výrobků.
  • Odborný výcvik probíhá v dílně školy a dalších malovýrobnách v Hradci Králové.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1 1
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 2
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1 2
Ekologická výchova EkV 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1
Estetická výchova EsV 1 1 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0,5 
Zdravotní výchova ZV  1 1
Hospodářské výpočty OIn 0,5 0,5 1
Odborná cvičení OC 0 0,5 0,5
Provozní technologie PTe 0,5 0 0,5
Suroviny Su 2 2,5 4,5
Technologie Te 2 2,5 4,5 
Zařízení závodu  ZZ 1 1 2
Odborný výcvik OdV 15  17+2 34 

celkem

30 34 64

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie