Projekty a granty

Naše škola byla zapojena do velkých projektů z Evropských strukturálních fondů.

Průběžně se nám daří získávat granty od našeho zřizovatele i města Hradce Králové.