ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM

Střední škola profesní přípravy je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. Díky tomuto projektu škola získala Certifikát školy 1. stupně ekologické výchovy. Nejvýznamnějším prostředkem environmentálního vzdělávání je samostatný předmět Ekologická výchova, zařazený do 1. ročníku školních vzdělávacích programů všech oborů, který se realizuje převážně ve specializované učebně vybavené moderní didaktickou technikou, v jarních a letních měsících je žákům k dispozici též venkovní učebna vybudovaná z grantových prostředků.

Koordinátor (metodik) v oblasti environmentální výchovy

Úkolem koordinátora EVVO je především:

  • vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a s dalšími partnery školní program EVVO,
  • dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s dalšími dokumenty školy a navrhovat řediteli školy začlenit EVVO do další dokumentace školy,
  • koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení,
  • zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního koordinátora,
  • poskytovat ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činnosti,
  • koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti EVVO, iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. se středisky ekologické výchovy environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi v regionu a ostatními školami.

Ustanovení do funkcí:

  • Pracovníci pověřeni úkoly z environmentální oblasti (metodici EVVO) -  Mgr. Marcela Talavašková, Mgr. Daniela Karnasová

- Školní plán EVVO - ke stažení ZDE (pdf 206 kb) 
- Plán EVVO na školní rok 2019/2020 - ke stažení ZDE  (pdf 368 kb) 
- ŠVP předmětu Ekologická výchova - ke stažení ZDE  (pdf 396 kb) 
- Vyhodnocení programu EVVO 2019 - ke stažení ZDE (pdf 211 kb) 
- Ekologiclé učebna- okaz ZDE