ŠVP – Prodavačské práce – tříletý obor

RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce

  • Osvojení jednoduchých pracovních činností spojených s balením, skladováním a expedicí smíšeného zboží, práce spojené s provozem obchodu, zbožíznalství, manipulace se zbožím, základy ekonomiky provozu.
  • Odborný výcvik probíhá ve vybraných obchodních řetězcích.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 0 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1 0
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0 0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0 0,5 
Zdravotní výchova ZV  1 0 1
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Administrativa A 0 0 0,5 0,5
Obchodní počty OPo 0  0,5 0,5 1
Obchodní provoz OP 2 2,5 2 6,5
 Odborná cvičení OC 0,5 1 1 2,5
Psychologie prodeje PP 1 0,5 0,5 
Zbožíznalství Zb 2 2 2,5 6,5
Odborný výcvik OdV 15  17 21+(1) 54
Celkem 30 32 34  96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie