ŠVP – Práce ve službách a domácnostech – dvouletý obor

RVP 69-54-E/01 Provozní služby

Dvouletý obor vzdělání

  • Práce v provozech ubytovacího zařízení,  sociálních a zdravotnických zařízeních. Obsluha strojů určených k úklidu, provádění pravidelných a generálních úklidů. Práce při přípravě pokrmů a jejich expedici. Šití, opravy, třídění a praní prádla a bytových doplňků, zhotovování jednoduchých výrobků.
  • Odborný výcvik probíhá v dílnách školy.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1
Estetická výchova EsV 1 1 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0,5 
Odborná cvičení OC 0 1 1
Příprava pokrmů PPo 0 2 2
Praní a žehlení PŽ  2 2
Úklidové práce  ÚP 2 2
Základy psychologie ZPs 1 1 2
Základy šití 2 0 2
Zdravověda Zdr 2 1 3
Odborný výcvik OdV 15  17+2 34 
Celkem 30 34  64 

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie