Dokumenty a formuláře

Formuláře pro studenty

Přihláška na střední školu
- ke stažení zde ( PDF 196 kB)   
- ke stažení zde ( PDF 27 kB)                                    

Přihláška ke konání závěrečné zkoušky -ke stažení zde ( PDF 375 kB)

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně osobních údajů - ke stažení zde ( PDF 481 kB)

Žádost o uplatňování práv subjektů OÚ - ke stažení zde ( PDF 484 kB)

Vydání náhradních dokladů o vzdělání

Na základě § 28ods. 7 a 8 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v plném znění) škola vyhotoví po předložení žádosti náhradní doklady o vzdělání. 

  • Stejnopis ročníkového vysvědčení a výučního listu - listiny obsahují všechny náležitosti původních dokumentů - PRVOPISŮ. Na stejnopisy se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. Nad slovem vysvědčení se uvede text STEJNOPIS. 
  • Opis ročníkového vysvědčení a výučního listu - listiny jsou shodné s prvopisy dokumentů a vystavují se na základě předložených originálů - PRVOPISŮ. 
  • Potvrzení o návštěvě školy – listina obsahuje dobu studia žadatele na naší škole od – do. 

Žádost o potvrzení - doba studia  

Žádost o vystavení stejnopisu dokladu o vzdělání. 

Další dokumenty

Hospodaření s energií - ke stažení zde ( PDF 1790 kB)