ŠVP – Cukrářské práce – tříletý obor

RVP 29 – 51 – E/01 Potravinářská výroba

  • Příprava cukrářských těst a hmot a jejich zpracování na finální výrobky. Dokončování a zdobení výrobků. Hospodaření se surovinami, obsluha strojů a zařízení ve výrobě a jejich údržba.
  • Odborný výcvik probíhá ve školních dílnach.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 0 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1 0
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0 0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0 0,5 
Zdravotní výchova ZV  1 0 1
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Odborná cvičení OC 0 0 1 1
Odborné kreslení OKr 1 0,5 0 1,5
Provozní technologie PTe 0 0,5 1 1,5
Suroviny Su 2 2,5 2,5  7
Technologie Te 1,5  2,5 
Zařízení závodu ZZ 1 1 0 2
Odborný výcvik OdV 15 17 21+(1) 54
Celkem 30 32 34  96

Fotogalerie