ŠVP – Stavebně zámečnické práce – tříletý obor

RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce

  • Dílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechu, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.
  • Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti – školních dílnách ve Skladištní oblasti v Hradci Králové a zakázkových stavbách.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk ČJ 1,5 1,5 0 3
Matematika 1,5 1,5 
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Informatika In  2
Tělesná výchova TV  1
Ekologická výchova EkV 0 0 1
Ekonomická výchova EnV 0 1 0
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Osobnostní výchova OV  0,5  0 0,5
Úvod do studia ÚS  0,5 0 0 0,5 
Zdravotní výchova ZV  1 0 1
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Ocelové konstrukce OK 0 1 2 3
Odborná cvičení OC 0 0 1 1
Odborné kreslení OKr 1 0 0 1
Stroje a zařízení SZ 1 1 1 3
Strojírenská technologie STe 1,5 1,5 1 4
Technická dokumentace TD 0 1 0 1
Technologie Te 2 2 2 6
Odborný výcvik OdV 15 17 21+(1) 54
Celkem 30 32 34  96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie