Prohlášení o přístupnosti

Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové https://www.sspphk.cz .

DALŠÍ FORMÁTY

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

STAV SOULADU

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3. 12. 2019, revidováno 1. 10. 2020 a bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

KONTAKT NA SPRÁVCE OBSAHU

Mgr. František Najman

Telefon: 495 000 666

E-mail: frantisek.najman@sspphk.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

Odbor eGovernmentu

Náměstí Hrdinů1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz