Dotační programy Magistrátu města Hradce Králové

Regionální turnaj ve vybíjené dívek

Dne 12. 11. 2019 naše škola pořádala regionální turnaj ve vybíjené dívek. Za účasti 4 hostujících družstev se na 1. místě umístilo družstvo domácích ze Střední školy profesní přípravy Hradec Králové, 2. místo patřilo žákyním OU z Chroustovic. 3. místo obsadilo družstvo z Hostinného. Děkujeme naší sestavě dívek za vzornou reprezentaci školy. Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Magistrátu města Hradce Králové, kterému touto cestou také děkujeme.  

Poznáváme Český ráj

Dne 27. 6. 2019 se uskutečnil výlet se žáky školy do Českého ráje. Trasa vedla ze Sedmihorek na zámek Hrubá Skála, kde jsme si prohlédli nádvoří a výhled z věže. Dále jsme pokračovali po červené značce na Valdštejn a dále do Turnova. Po cestě jsme si z vyhlídek prohlédli skalní útvary. Trasa vedla lesem, takže i v horkém počasí to byl příjemný výlet. Zúčastnilo se 47 žáků.  
Projekt byl spolufinancován z grantu Magistrátu města HK.

 českyraj 2019

Planetárium a vodárenská věž

Ve středu 26. 6. 2019 jsme si zpříjemnili školní den návštěvou a komentovanou prohlídkou vodárenské věže na Novém Hradci Králové a návštěvou planetária. Zhlédli jsme naučné filmy o sluneční soustavě a také o vesmírných srážkách. Program v klimatizovaném planetáriu byl v horkém dni velice příjemný. Zúčastnilo se 44 žáků.
Projekt byl spolufinancován z grantu Magistrátu města HK.

Celoškolská hudební soutěž

Ve středu 29.5. 2019 proběhla v kinosále SŠPP Celoškolská hudební soutěž. Tohoto klání se zúčastnilo 18 žáků, v porotě zasedli tři učitelé a jedna žákyně z publika.
V jednotlivých kategoriích se na 1.místech umístili tito studenti:
zpěv - Anna Medunová (K1A), tanec – Aneta Hejdová (SD2), recitace - Matěj Bažant (SD2), RAP - Michal Marek (Za1), hra na hudební nástroj – Bryndley Bender (Pr1).
Absolutním vítězem se stal soutěžící v kategorii beatbox Jan Kamberský (K3), jehož vystoupení bylo opravdu uměleckým zážitkem.
Nejlepší účinkující obdrželi věcné ceny. Tato akce se žákům velmi líbila a již se všichni těší na příští rok. Třeba opět najdeme na naší škole mimořádný hudební talent.
Projekt byl spolufinancován z grantu Magistrátu města HK.

Regionální kolo přehazované dívek  

28.5.2019 za podpory Magistrátu města Hradce Králové se uskutečnila regionální soutěž v přehazované dívek. Přeboru se zúčastnila družstva z Chroustovic, Žamberku, Hostinného a Hradce Králové. 1. místo patřilo družstvu z Chroustovic, 2. místo obsadilo Hostinné a 3. místo vybojovalo družstvo z Hradce Králové.  Sportovkyně si odvezly poháry, diplomy a věcné ceny. Soutěž měla velký ohlas, tak doufáme, že příští rok se zopakuje.

Velikonoce na Šrámkově statku v Pileticích

A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pravšechno…
Opravdu takové byly letošní velikonoční dny. Proto jsme se na Zelený čtvrtek 18.4.2019 vydali na Šrámkův statek v Pileticích. Jelo nás celkem 15 žáků z 1.a 2. ročníku naší školy a paní učitelky Kopečková a Samková.
Zdejší památkově chráněný areál lidové architektury z let 1802 - 1814 jsme si nejdříve společně prohlédli, viděli jsme např. původní pec se starou kuchyní, starobylé kuchyňské a cukrářské náčiní, lidové vyšívané kroje nebo třeba zemědělské nářadí z 19.století. A ve všech místnostech statku v přízemí i patře byla umístěna nádherná velikonoční výstava. Byly tu zručné malérečky, které malovaly kraslice, šikovný pán, co pletl pomlázky, nebo paní, jež uměla paličkovat. Děvčata přiskočila a voskem si zdobila vajíčka, některé zkusily paličkovat a kluci se zas hned vrhli na pletení pomlázek. Však taky pěkně výprask bolel. Ale to by nebyly Velikonoce.
Výlet se nám moc líbil. Byla dobrá nálada, naučili jsme se některé řemeslné techniky a taky jsme si vlastní výrobky přivezli domů. 

Akce byla spolufinancována z grantu Magistrátu města Hradec Králové.

šrámek

Ve zdravém těle zdravý duch

Cíl projektu, který byl zaměřen na volnočasové aktivity žáků školy, byl efektivně strávený volný čas žáků, kteří jsou nejvíce ohroženi negativními sociálními vlivy. Hlavním a primárním cílem byly výlety po Hradci Králové a výlety do okolí. Při těchto činnostech se vyučující snažili působit na rozvoj prosociálních dovedností, na vnímání naší historie a také rozvoj kulturního myšlení a jednání. Žáci v doprovodu pedagogů navštívili Bílou věž v Hradci Králové, Muzeum perníků pod Kunětickou Horou, Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem, Hrádek u Nechanic, Moderní galerii umění v Hradci Králové, Muzeum Petrof a navštívili hlavní město a jeho památky.
Dalším přínosem byla sportovní regionální soutěž ve vybíjené. Této soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků ze 4 partnerských škol.
Veškeré aktivity vedly k rozvoji motivace vhodně využít volný čas, morální sounáležitosti a rozvoji volních vlastností. Akce probíhaly mimo vyučování.

Prevence sociálně patologických jevů

Primárním cílem projektu byl boj proti sociálně patologickým jevům. Veškeré aktivity konané v rámci této dotace se uskutečnily v době mimo vyučování. Jednalo se o regionální soutěž ve vybíjené, které se zúčastnila čtyři družstva po 7 žácích.  Hlavním cílem pořádání soutěže je setkávání žáků ze škol stejného zaměření a poměření sportovních dovedností. Výsledkem je přátelské setkání, výměna zkušeností a v neposlední řadě navázání kamarádství. Další aktivitou byla návštěva divadelního představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. K výročí založení republiky žáci školy v doprovodu pedagogů navštívili zámek v Novém Městě nad Metují, kde si prohlédli kopie korunovačních klenotů, zámek a zámeckou zahradu. Na základě těchto aktivit a vhodných prostředků náplně volného času, byli žáci motivování k sebe pozitivnímu sebepojetí.

Krajem Karla Čapka

K 100. výročí založení Československé republiky a 80. výročí úmrtí Karla Čapka byl uskutečněn dne 10. 10. 2018 zájezd do Malých Svatoňovic a Pevnosti Stachelberg u Žacléře. Exkurze byla určena pro žáky 2.ročníků naší školy a cílem bylo seznámit je s pohnutou historií československého pohraničí v době ohrožení republiky hitlerovským Německem.

Již během jízdy autobusem si žáci zopakovali život a dílo spisovatele a dramatika Karla Čapka i výtvarnou tvorbu jeho bratra Josefa. Poté studenti navštívili Malé Svatoňovice, městečko, kde se Karel Čapek narodil. V současné době je v jeho rodném domě umístěno Muzeum Bratří Čapků s expozicemi obou slavných sourozenců.

Druhá část exkurze byla zaměřena k historii čs. opevnění budovaných před 2.světovou válkou. Studenti měli možnost v rámci komentované prohlídky vidět nedostavěnou největší dělostřeleckou tvrz u nás – Stachelberg u Žacléře, která byla budována v letech 1937-1938. Po sestupu 186 schodů žáci zhlédli podzemní systém chodeb a sálů, který měl po dokončení stavby dosáhnout délky 3,5 km. Pevnostní posádku k obraně republiky mělo tvořit 778 mužů a dvě roty pro boj na povrchu. Po Mnichovské dohodě bylo však podzemí cíleně zatopeno a teprve v 90. letech se začalo s obnovováním původní stavby.

Akce byla financována z grantů Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Byla velkým přínosem pro současnou mladou generaci a našim studentům se velmi líbila.čapek

Výlet Nové Město nad Metují

Dne 27. 6. 2018 proběhl výlet studentů Střední školy profesní přípravy do Nového Města nad Metují a jeho okolí. Hlavním cílem byla prohlídka korunovačních klenotů na zámku v Novém Městě a návštěva zámeckého parku. Poté následovala nenáročná, asi pětikilometrová procházka z Nového Města do obce Peklo, která vedla malebným údolím řeky Metuje. V Pekle si studenti mohli prohlédnout bývalý mlýn Pekelec, který přestavěl na výletní restauraci v roce 1912 slavný architekt Dušan Jurkovič. Zde již na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět do Hradce Králové.

Regionální turnaj ve vybíjené dívek 

Dne 5. 4. 2018 se konal regionální turnaj ve vybíjené dívek. Za účasti 4 hostujících družstev se na 1. místě umístilo Odborné učiliště z Chroustovic. 2. místo patřilo žákyním ze Střední školy profesní přípravy z Hradce Králové.  3. místo obsadilo družstvo ze Žamberku.  Děkujeme naší sestavě dívek za vzornou reprezentaci školy. Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Magistrátu města Hradce Králové, kterému touto cestou také děkujeme. 

Školní přebor v plavání

Za podpory Magistrátu města Hradce Králové a Střední školy profesní přípravy se 7. 12. 2017 uskutečnil školní přebor v plavání. Všem sportovcům děkují za účast Mgr. Jana Dudychová

Regionální turnaj ve vybíjené dívek 

Dne 8. 12. 2016 se konal regionální turnaj ve vybíjené dívek. Za účasti 4 hostujících družstev se na 1. místě umístila Střední škola z Hostinného. 2. místo patřilo žákyním ze Střední školy profesní přípravy z Hradce Králové. 3. místo obsadilo družstvo z Chroustovic. Děkujeme naší sestavě dívek za vzornou reprezentaci školy. Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Magistrátu města Hradce Králové, kterému touto cestou také děkujeme. 

Hrad Karlštejn

S přispěním dotace Magistrátu města Hradec Králové se uskutečnil dne 22. 9. 2016 celodenní zájezd na hrad Karlštejn. Tato exkurze se konala k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Žáci 2. + 3. ročníků se tak mohli seznámit s historií hradu i životem samotného panovníka. Prohlídka byla komentovaná a velmi poučná. Studenti prošli audienční síní Karla IV., císařskou ložnicí, dále navštívili Lucemburský sál i Manskou síň, kde se nacházel model původní stavby. Byly zde též vystaveny repliky , ale i původní vybavení jednotlivých místností. V odpoledních hodinách při zpáteční cestě autobusem žáci zhlédli prostřednictvím DVD muzikál Noc na Karštejně. Zájezd přispěl k rozšíření znalostí české historie a studentům se velmi líbil.

 Foto 3

Bojujeme proti patologickým jevům

Ve školním roce 2015 – 2016 byla přidělena dotace na kulturní a sportovní volnočasové aktivity. V rámci projektu Poznáváme naši vlast a žijeme kulturou žáci v květnu 2016 navštívili Bojiště Chlum a Pevnost Josefov, poté zhlédli v Divadle Drak loutkové představení věnované 150. výročí bojů na Chlumu.

Foto 2

Pro sportovní vyžití žáků z uvedeného dotačního programu byl příspěvek poskytnut na zakoupení permanentek do městského bazénu a realizaci sportovních akcí – turnaje v přehazované a vybíjené. Dále byly finance použity na pravidelné odpolední návštěvy divadelních představení Klicperova divadla.

Cestujeme, poznáváme a žijeme kulturou

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se uskutečnila pro žáky 2. ročníků exkurze do Prahy. Cílem projektu bylo seznámit žáky s významnými současnými i historickými místy Prahy (Parlament ČR, Chrám sv. Víta, Karlův most a Staroměstská radnice).

foto 1  

Za českou minulostí III. - Litoměřice, Památník Terezín, hora Říp

15.5.2014 Literárně – historická exkurze – Za českou minulostí III. ( Litoměřice , Památník Terezín, hora Říp)

Pro velký zájem se již potřetí uskutečnil literárně-historický zájezd do severních Čech, který byl opět spolufinancován z grantu Magistrátu města Hradec Králové. Tato exkurze se uskutečnila 15.5.2014 a zúčastnilo se jí 44 žáků 1. a 2. ročníků našeho učiliště.

Cílem bylo seznámení se s pohnutou historií kraje Karla Hynka Máchy. Hlavní důraz byl kladen především na události 2. světové války. Žáci v první části zájezdu navštívili v Litoměřicích místa, kde Mácha poslední dny žil. Ve druhé části byla uskutečněna exkurze do Památníku Terezín, ve které studenti zhlédli nelidské podmínky vězňů v pracovním koncentračním táboře Malé pevnosti. Součástí exkurze byl i dokumentární film o židovské ghettu ve městě Terezín. V odpoledních hodinách žáci zdolali bájnou horu Říp a prohlédli si také rotundu sv. Jiří.

Exkurze splnila výchovně vzdělávací cíl – chlapci a dívky poznali mnoho historických míst naší vlasti. Zájezd byl jednodenní, poměrně náročný na fyzickou kondici. Autobus najel 380 kilometrů. Třebaže se žáci vrátili až navečer, tato akce se jim velmi líbila.

Odpolední divadelní představení pro studenty v Klicperově divadle v Hradci Králové

Tento školní rok 2013/ 2014 navštívili studenti v rámci projektu Klubu diváka tři odpolední představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Projekt byl opět spolufinancován z grantu města Hradec Králové.

Členové klubu zhlédli 15.10.2013 Žebráckou operu od Václava Havla, 3.2.2014 Sestup Orfeův T.Williamse a 25. 2. 2014 komedii A.W.Pirnera Soudce v nesnázích. Královéhradecké divadlo vždy zaujme diváka svým režijním zpracováním a ani tentokrát nezklamalo.