Granty Evropské Unie

Projekt: SŠ Hradec Králové 003 - Šablony OP JAK

byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je personální podpora – sociální pedagog SŠ, kariérový poradce SŠ a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ.

Více o projektu ke stažení zde ( PDF 66 kB)


 

Projekt: SŠ Hradec Králové 65

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního kariérového poradce, sociálního pedagoga a školního psychologa. 

Více o projektu ke stažení zde ( PDF 72 kB)


 

Projekt: SŠ Hradec Králové 35

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Více o projektu ke stažení zde ( PDF 398 kB)

Projekt: Tvorba a realizace environmentálních programů pro žáky Střední školy profesní přípravy Hradec Králové

CZ. 1.07/1.1.05/04.0020

Dne 9. 12. 2011 byla slavnostně otevřena ekologická učebna a předána do užívání žákům.

Vybavení této učebny se podařilo hlavně díky financím, které jsou hrazeny z Evropského fondu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Slavnostního otevření a symbolického přestřihnutí pásky se zúčastnil ředitel školy a celé vedení školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě této učebny a nemalým dílem přispěli k jejímu otevření a příjemnému prostředí ve výuce.

Jedním z výstupů projektu byla také sada interaktivních prezentací pro výuku ekologické výchovy, vhodných pro využití na interaktivní tabuli.

Dalším výstupem projektu je krátký film Ekologická výchova jinak, který průřezově mapuje všechny aktivity projektu (pobyty v přírodě, besedy, exkurze v CHKO, ekologické dny, soutěže) a může sloužit dalším školám jako inspirace k zefektivnění a poutavějšímu pojetí ekologické výchovy.

Žáci navštívili např. infocentrum Hučák – obnovitelné zdroje energie a vodní elektrárny, účastnili se programu Dne Země - ve středisku ekologické výchovy SEVER a besedy společnosti Veolia – Voda pro všechny.

Na závěr školního roku byl připraven Ekologický den na Hvězdárně a procházka Planetární stezkou.

Učebna

Projekt: Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské a Zednické práce

CZ. 1.07/1.1.20/01.0032

V lednu roku 2013 byla na naší škole v rámci projektu „Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce“ otevřena nová multimediální učebna.

Díky moderní multimediální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí, bylo možné zavést do výuky žáků těchto oborů využívání prvků interaktivní výuky a moderní projekční techniky.

Využíváním interaktivních prvků, jako jsou např. práce s 3D projekcemi při výuce technických předmětů, se zvyšuje poutavost výuky, zapojení žáků do vzdělávacího procesu, výklad je výrazně názornější a tudíž snáze pochopitelný.

Učebna byla vybavena novým školním nábytkem a prezentačními regály se vzorkovými materiály. Součástí učebny jsou také výukové modely stavebních konstrukcí, např. vzorový domek, kde se žáci mohou detailně seznámit se skladbou stěny dřevostavby a skladbou střechy.

Učebna je využívána pro výuku technických předmětů v souladu se školním vzdělávacím programem.

V oboru Tesařské práce jsou to předměty materiály, odborné kreslení, stavební konstrukce, stroje a zařízení, technická dokumentace a technologie, u oboru Zednické práce - materiály, odborné kreslení, přestavby budov, stroje a zařízení, technická dokumentace a technologie.

Cílem multimediální učebny je zlepšování podmínek pro výuku řemesel - obory Tesařské práce a Zednické práce - vyučovaných na našem učilišti.

EU Tesaři

Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací

CZ.1.07/3.2.10/03.0010

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit ze zapojených středních (především odborných) škol instituce realizující evropský koncept celoživotního učení.

Školy by se v oblasti vzdělávání dospělých měly stát vyhledávaným partnerem zaměstnavatelů či úřadů práce.

Velice důležitou aktivitou tohoto projektu byl kurz Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých, který se uskutečnil pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci vzdělávání dospělých byly uskutečněny tyto kurzy:

Opravy prádla, Práce v ubytovacím zařízení, Výroba trvanlivého pečiva, Kuchař expedient, Příprava pokrmů rychlého občerstvení, Pracovník provozu prádelny, Šička interiérového vybavení, Řemeslná výroba perníku.

Z peněz určených pro toto vzdělávání bylo ve škole vybudováno moderní kuchařské studio.

EU Rozvoj

Škola byla zapojená do projektu s názvem Proměna středních škol v centra celoživotního učení (zkráceně UNIV 2 KRAJE).

 UNIV2       UNIV3

Zlepšování podmínek pro vzdělávání na OU

CZ.1.07/1.5.00/34.0050

V rámci projektu Zlepšování podmínek pro vzdělávání vzniklo 12 sad digitálních učebních pomůcek ( DUMů) a každá obsahuje 20 digitálních výukových materiálů.

V Šabloně praktické vyučování bylo realizováno 31 specializačních kurzů ve všech vyučovaných oborech.