Dotační programy Královéhradeckého kraje

Zážitkový pobyt Běleč nad Orlicí 

Ve dnech 15.9. – 18.9.2020 se uskutečnil přeložený pobyt z května, který se v daném termínu nemohl uskutečnit z důvodu uzavření škol kvůli pandemii covidu 19. Pobyt se uskutečnil opět uprostřed lesů ČR nedaleko Hradce Králové v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Pobyt byl určen žákům prvních a druhých ročníků, kteří po celý rok pracovali pečlivě a zodpovědně a neměli žádná kázeňská opatření. Tudíž tento pobyt byl jakousi odměnou za jejich celoroční přístup ke školním i pracovním povinnostem. Akce byla hrazena z projektů Královéhradeckého kraje a zúčastnilo se jí 20 žáků. K hladkému průběhu přispělo také obzvláště příjemné počasí, sluníčko svítilo a bylo velice teplo. Všichni jsme si užili her, lesa, ohně a odnášíme si spoustu společných zážitků.

Bělec2020

Hrad Karlštejn

Dne 8. 9. 2020 se uskutečnil výlet na chráněnou kulturní památku hrad Karlštejn. Tento výlet byl určen pro žáky oboru prodavačské a doplněn žáky oboru pečovatelské práce jako doplnění učiva obchodního provozu, zbožíznalství a etické výchovy. Již během jízdy autobusem shlédli žáci film Noc na Karlštejně, což zvýšilo jejich zájem o prohlídku hradu. Pro exkurzi byl zvolen 1. prohlídkový okruh v trvání jedné hodiny. Při zpáteční cestě jsme navštívili Muzejní koloniál v obci Karlštejn, dále stánkové i pultové formy a hodnotili jsme kulturu prodeje. Žáky tato exkurze obohatila. Celou akci hodnotíme jako velmi vydařenou.
Akce byla hrazena z projektů Královéhradeckého kraje a zúčastnilo se ji 39 žáků.
Karlstejn2020

Za českou minulostí – Kutná Hora

Kdo by neznal Kutnou Horu. My dospělí určitě ano, ale naši mladí?
Proto jsme tentokrát zavítali 17. září 2020 v rámci projektu Za českou minulostí právě do tohoto slavného středočeského města. Během exkurze, která byla především určena žákům stavebních oborů a zaměřena na historické stavební slohy, jsme si prohlédli úžasnou stavbu pozdní gotiky - Chrám sv. Barbory. Ten je zapsán od roku 1995 na seznamu Světového dědictví UNESCO. Dalším cílem naší prohlídky byl Vlašský dvůr, právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků. Národní kulturní památka Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský hrad. V mincovně se r. 1300 za vlády Václava II. začaly razit tzv. pražské stříbrné groše. Velmi poutavě nám místní průvodce přiblížil dobu 14. a 15. století i život kutnohorských havířů. Při prohlídce městem jsme viděli i dvanáctibokou kamennou gotickou kašnu, mnoho měšťanských domů postavených v renesančním slohu i morový sloup a jezuitskou kolej z období baroka. Závěrem exkurze byla Kostnice, unikátní kostel s kosterní výzdobou cca 40 000 zemřelých. A abychom měli představu o klasicistním stavebním slohu, při zpáteční cestě jsme z autobusu zhlédli empírový zámek Kačina. Tato celodenní exkurze byla plně financována z grantu Královéhradeckého kraje. Žákům se velmi líbila.

 Kutnahora2020

K prameni Labe

 Dne 10. 9. 2020 jsme uskutečnili výlet k prameni Labe se žáky 2. a 3. ročníků. Výlet byl financován z grantu Královéhradeckého kraje a měl za cíl doplnění učiva občanské nauky a ekologické výchovy. Autobusem jsme dojeli na Horní Mísečky, kde nás ekologický autobus dovezl až na Zlaté návrší k Vrbatově boudě. Odtud jsme vyrazili k památníku obětem hor a k rozcestí U Čtyř pánů. Cestou byly krásné výhledy a celkově se celý den vyvedl. Dále jsme pokračovali k prameni Labe, kde jsme si udělali krátkou přestávku a snědli donesené zásoby. Zpáteční cesta vedla přes Labskou boudu a nad Labským dolem. Cestou byly opět krásné výhledy a mířili jsme k Pančavskému vodopádu, který padá z výšky 148 metrů do Labského dolu, což je nejdelší vodopád na našem území. Potom už jen vystoupat  zpět k Vrbatově boudě okolo památníku tragicky zemřelých lyžařů Hanče a Vrbaty, kteří zahynuli při závodě v březnu roku 1913. Zpět ze Zlatého návrší na Horní Mísečky nás svezl ekologický autobus a potom už jen unavená cesta domů. Akce se zúčastnilo 38 žáků 2. a 3. ročníků s pedagogickým doprovodem.

Pramen Labe2020

Sněžka

Dne 3. 9. 2020 se uskutečnil výlet na nejvyšší horu České republiky Sněžku v Krkonoších. Tento výlet byl určen pro žáky prvních ročníků jako doplnění učiva ekologické výchovy a zároveň adaptace na třídní kolektiv. Akce byla hrazena z projektů Královéhradeckého kraje a zúčastnilo se ji 52 žáků. sněžka2020

Pramen Labe

Dne 17. 9. 2019 se uskutečnila exkurze k prameni Labe na Labské louce v Krkonoších. Akce byla určena pro žáky závěrečných ročníků v rámci předmětu Občanská nauka a hrazena z projektů Královéhradeckého kraje. Zúčastnilo se 30 žáků.

Pramen Labe2019

Památník Terezín a hora Říp

V rámci projektu Za českou minulostí byla uskutečněna pro žáky 2. ročníků 36. 9. 2019 exkurze do Památníku Terezín a na horu Říp. I tentokrát jsme se vydali do míst, která jsou nedílnou součástí naší historie. Právě 80 let od vypuknutí 2. světové války v roce 1939 dalo podnět navštívit Terezín. Nejdříve jsme projížděli židovským ghettem ve městě Terezín. Ukazovali jsme si místa, kde se za války tísnily v nelidských podmínkách tisíce židovských občanů, kteří byli odtud později deportováni do vyhlazovacích koncentračních táborů. Hlavním úkolem dopoledního programu však byla prohlídka Malé pevnosti, největšího koncentračního pracovního tábora na našem území. Od roku 1940 zde byla zřízena věznice pražského gestapa. Byli sem sváženi lidé nejen z Čech, ale i příslušníci jiných evropských národů. Převážnou většinu vězňů tvořili lidé zatčení za různé projevy odporu vůči nacistickému režimu. Viděli jsme hromadné cely vězněných, samotky, bloky A a B, koupelnu bez přívodu vody, popraviště, ale i kino pro dozorčí personál. Tam jsme také zhlédli film o historii Terezína. Velmi emotivně na nás zapůsobil Národní hřbitov, který je umístěn před branou koncentračního tábora. Tady jsme uctili památku všem obětem židovského ghetta a Malé pevnosti položením kytice. Odpoledne jsme zamířili na Říp. Vystoupali jsme k rotundě sv. Jiří a byli nadšeni. Vždyť jak se říká - každý správný Čech by alespoň jednou za život měl tuto bájnou horu navštívit. A nám se to splnilo. Exkurze se zúčastnilo 41 žáků. Splnila cíl – připomínat mladé generaci zhoubné následky potlačování svobody, demokracie a lidských práv. Celá akce byla financována z grantu Královéhradeckého kraje.

Terezin 2019

Rip2019

Krajem Karla Čapka

K 100. výročí založení Československé republiky a 80. výročí úmrtí Karla Čapka byl uskutečněn dne 10. 10. 2018 zájezd do Malých Svatoňovic a Pevnosti Stachelberg u Žacléře. Exkurze byla určena pro žáky 2.ročníků naší školy a cílem bylo seznámit je s pohnutou historií československého pohraničí v době ohrožení republiky hitlerovským Německem.

Již během jízdy autobusem si žáci zopakovali život a dílo spisovatele a dramatika Karla Čapka i výtvarnou tvorbu jeho bratra Josefa. Poté studenti navštívili Malé Svatoňovice, městečko, kde se Karel Čapek narodil. V současné době je v jeho rodném domě umístěno Muzeum Bratří Čapků s expozicemi obou slavných sourozenců.

Druhá část exkurze byla zaměřena k historii čs. opevnění budovaných před 2.světovou válkou. Studenti měli možnost v rámci komentované prohlídky vidět nedostavěnou největší dělostřeleckou tvrz u nás – Stachelberg u Žacléře, která byla budována v letech 1937-1938. Po sestupu 186 schodů žáci zhlédli podzemní systém chodeb a sálů, který měl po dokončení stavby dosáhnout délky 3,5 km. Pevnostní posádku k obraně republiky mělo tvořit 778 mužů a dvě roty pro boj na povrchu. Po Mnichovské dohodě bylo však podzemí cíleně zatopeno a teprve v 90. letech se začalo s obnovováním původní stavby.

Akce byla financována z grantů Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Byla velkým přínosem pro současnou mladou generaci a našim studentům se velmi líbila.

čapek Stachl

Výlet k pramenu řeky Labe

Dne 27. září 2018 se uskutečnil výlet studentů závěrečných ročníků do Krkonošského národního parku. Hlavním cílem cesty byl pramen řeky Labe. Autobus výletníky dopravil na Horní Mísečky, odkud pokračovali v cestě ekologickým autobusem na Zlaté návrší. Po žluté turistické cestě, která vede okolo Vrbatovy mohyly, došli na Labskou louku k pramenu Labe. Zde si prohlédli na kamenné zídce 26 barevných erbů měst, kterými řeka protéká - od pramene až k Severnímu moři. Zpáteční cesta vedla na Labskou boudu, dále pak po červené k Pančavskému vodopádu a řadě vyhlídek do Labského dolu. Po trase se všichni přesvědčili, že mraky jsou opravdu mokré a modré prosluněné nebe je jen občas za odměnu.

Výlet byl spolufinancován z dotačních programů Města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Bylo atraktivním způsobem propojeno učivo občanské nauky, ekologické a tělesné výchovy.

pramenL abe

Výlet Nové Město nad Metují

Dne 27. 6. 2018 proběhl výlet studentů Střední školy profesní přípravy do Nového Města nad Metují a jeho okolí. Hlavním cílem byla prohlídka korunovačních klenotů na zámku v Novém Městě a návštěva zámeckého parku. Poté následovala nenáročná, asi pětikilometrová procházka z Nového Města do obce Peklo, která vedla malebným údolím řeky Metuje. V Pekle si studenti mohli prohlédnout bývalý mlýn Pekelec, který přestavěl na výletní restauraci v roce 1912 slavný architekt Dušan Jurkovič. Zde již na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět do Hradce Králové.

Kuchařské dovednosti

Dne 19. 4. 2018 se v prostorách naší školy uskutečnil již 7. ročník regionální soutěže žáků pod názvem „Kuchařské dovednosti 2018“. Naši budoucí kuchaři poměřili své odborné dovednosti s žáky odborných učilišť ze Žamberku, z Hostinného, z Nového Města nad Metují a z Lomnice nad Popelkou. V letošním ročníku soutěžící připravovali výrobky studené kuchyně. Prvním úkolem bylo vyrobit dva druhy obložených chlebíčků a druhým rautovou mísu pro 6 osob s třemi druhy předkrmů. Samostatnou kategorii představovala soutěž „O nejlepší salát na chlebíčky“, na jehož hodnocení se podíleli žáci i učitelé z celé naší školy. Soutěžila již tradičně tříčlenná družstva, časový limit byl stanoven 3 hodiny. Po dohotovení byly všechny výrobky vystaveny ve školním bufetu, kde si je mohli zájemci z řad žáků a pedagogů školy prohlédnout. Poté každé družstvo prezentovalo své výrobky před odbornou komisí, která měla opravdu nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Všechna družstva předvedla úžasné výkony, jejich výrobky byly doslova pastvou pro oči. Důležitá byla ale i chuť a dodržování hygienických předpisů při jejich přípravě. Naši školu reprezentovali žáci Jiří Barvíř z 1. ročníku a Adéla Reljová se Štěpánkou Pírovou ze 3. ročníku oboru kuchařské práce. Všichni tři odvedli výbornou práci a získali hned dvě ohodnocení. Jejich salát na chlebíčky dostal jednoznačně nejvíc hlasů a získal tak zlatou medaili. V celkovém hodnocení se naše družstvo umístilo na druhém místě za družstvem z Nového Města nad Metují. Třetí skončili žáci ze Žamberku. Soutěž se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje, díky tomu všichni soutěžící obdrželi diplom a medaili a také zajímavé ceny. Všem našim soutěžícím gratulujeme ke krásnému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Zájmová činnost žáků

Škola organizuje a nabízí žákům možnost využití volného času při činnostech, o které projeví zájem. Jsou to sportovní činnosti, např. florbal, malá kopaná, kopaná, kde chlapci dosáhli výrazných úspěchů v soutěžích, poznávací činnosti, např. v motoristickém kroužku a při poskytování první pomoci. Dovednosti rozvíjí především v hudebním kroužku a při malování na hedvábí.

Tvořivé vzdělávání

Škola se snaží vyhledávat a podporovat talentované žáky především v praktické oblasti. Pomáhá jim při přípravě na cukrářské, kuchařské, zednické, tesařské, pečovatelské a pekařské soutěže. Ve většině těchto soutěží mezi partnerskými školami se naši žáci pravidelně umísťují na předních pozicích.

Den praktických činností

Záměrem tohoto dne je přiblížit a představit obory profesního vzdělávání, které škola nabízí pro vycházející žáky základních škol. V tento den jsou žákům představovány praktické činnosti, které si mohou vyzkoušet jak ve školních dílnách, tak v dílnách ve Vážní ulici, aby jim bylo usnadněno rozhodování při volbě své budoucí profesní dráhy.

Bezpečná škola

V rámci tohoto programu je pro žáky, kteří nastupují do prvních ročníků, organizován týdenní adaptační pobyt se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pro žáky jsou organizovány cykly besed s tématy zaměřenými na rizikové chování v širokém spektru problémů. Tyto besedy a zážitkové programy jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se danou problematikou, jako jsou centra primární prevence, policie ČR, vězeňská služba a další. Žáci se účastní školních sportovních aktivit, hudebních, literárních, výtvarných a oborových soutěží, které napomáhají vzájemnému poznávání.