NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2020/2021

  • Tvořivá práce s textilem
  • Pěvecký kroužek
  • Hra na hudební nástroje
  • Zobcová flétna
  • Kondiční posilování
  • Košíková
  • Zdravotní tělesná výchova
  • Malá kopaná
  • Florbal, stolní tenis
  • Výtvarný kroužek
  • Klub diváka
  • Angličtina
  • Tesařský kroužek
  • Automobilní kroužek