NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2021/2022

V závislosti na zájmu žáků začaly od října 2021 probíhat tyto kroužky:

  • Malá kopaná / J. Tluka/ každý čtvrtek v čase od 14 – 15ti hodin.
  • Florbal / Mgr. B. Vondráček/ každou středu v čase od 14 – 15ti hodin
  • Pěvecký kroužek / J. Duna/ sudý čtvrtek v čase od 13:30 -14:15ti hodin

Kroužky jsou určeny pouze pro žáky SŠPP HK.