Sportovní klub Integra Hradec Králové

Střední škola profesní přípravy je členem SK Integra Hradec Králové založeném v roce 1992, jako součásti ČSMPS.
Základním posláním SK Integra je poskytnout možnost všem zájemcům zapojit se do pravidelné sportovní činnosti dle svého zaměření a schopností, vybudovat u nich kladný vztah ke sportu na takové úrovni, aby se stal jejich zálibou především ve volném  čase, celoživotně. S tím je spojen i růst výkonnosti a fyzické zdatnosti. Nejlepší sportovci mají možnost reprezentovat školu na okresních, regionálních a republikových kolech soutěží. Pravidelně se účastníme i některých celorepublikových mistrovství. Jsme organizátory MČR v basketbalu žáků i mužů, které zaštiťuje pan Pavel Hampl.

logo