Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Monika Víšková
Školní metodik prevence – řešení šikany: Mgr. Bohumil Vondráček
Školní metodik prevence: Ing. Václava Formánková
Školní asistent: pan Josef Duna
Pracovník pověřený stykem s  SPC a PPP: Mgr. Carmen Simonová
Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti: Mgr. Marcela Talavašková

Mgr. Monika Víšková
lichá středa od 13:30 do 14:15
sudá středa od 10:00 do 10:45
telefonicky: 495 000 674
mailem:
monika.viskova@sspphk.cz

Mgr. Bohumil Vondráček 
liché úterý od 11:50 do 12:35
sudé pondělí od 11:50 do 12:35
telefonicky: 495 000 684
mailem:
bohumil.vondracek@sspphk.cz

Ing. Václava Formánková 
lichá středa od 11:50 do 12:35 
sudá středa od 10:00 do 10:45
telefonicky: 495 000 680
mailem:
vaclava.formankova@sspphk.cz

Josef Duna
liché úterý od 10:00 do 10:45
lichý čtvrtek od 8:00 do 11:00
telefonicky: 495 000 682
mailem:
josef.duna@sspphk.cz

Mgr. Carmen Simonová
každé úterý od 8:00 do 8:45
telefonicky: 495 000 691
mailem:
carmen.simonova@sspphk.cz

Mgr. Marcela Talavašková
sudé úterý od 10:55 do 11:40
liché pondělí od 10:00 do 10:45
telefonicky: 495 000 683
mailem:
marcela.talavaskova@sspphk.cz

Výchovná komise: svolávána při řešení krizových situací

Členové: zástupce vedení školy, výchovný poradce, školní metodici prevence, příslušný třídní učitel, příslušný vedoucí učitel odborného výcviku 

Program poradenských služeb - ke stažení zde ( PDF 983 kB)