Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Monika Víšková
Školní metodik prevence – řešení šikany: Mgr. Bohumil Vondráček
Školní metodik prevence: Ing. Václava Formánková
Školní asistent: pan Josef Duna
Pracovník pověřený stykem s  SPC a PPP: Mgr. Carmen Simonová
Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti: Mgr. Marcela Talavašková
Zastupující a kooperující člen: Mgr. Daniela Karnasová

Mgr. Monika Víšková
lichá středa od 13:30 do 14:15
sudá středa od 9:40 do 10:00
telefonicky: 495 000 674
mailem:
monika.viskova@sspphk.cz

Mgr. Bohumil Vondráček 
liché pondělí od 13:30 do 14:15
sudé pondělí od 13:30 do 14:15
 
telefonicky: 495 000 684
mailem:
bohumil.vondracek@sspphk.cz

Ing. Václava Formánková
lichý čtvrtek od 10:00 do 10:45
telefonicky: 495 000 680
mailem:
vaclava.formankova@sspphk.cz

Josef Duna
liché úterý od 10:00 do 10:45
sudé pondělí od 10:00 do 10:45
telefonicky: 495 000 682
mailem:
josef.duna@sspphk.cz

Mgr. Carmen Simonová
každé úterý od 8:00 do 8:45

telefonicky: 495 000 691
mailem:
carmen.simonova@sspphk.cz

Mgr. Marcela Talavašková
liché úterý od 10:00 do 10:45
sudé pondělí od 10:00 do 10:45

telefonicky: 495 000 683
mailem:
marcela.talavaskova@sspphk.cz

Mgr. Daniela Karnasová 
sudé pondělí od 10:00 do 10:45
telefonicky: 495 000 684
mailem: daniela.karnasova@sspphk.cz

Výchovná komise: svolávána při řešení krizových situací

Členové: zástupce vedení školy, výchovný poradce, školní metodici prevence, příslušný třídní učitel, příslušný vedoucí učitel odborného výcviku