Zkoušky profesních kvalifikací

Naše škola dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a na základě získaných autorizací od MMR, MZe a MPO, realizuje zkoušky ověřující profesní kvalifikace u těchto oborů.   

29-042-H - Řemeslná výroba perníků

31-009-H - Úpravy a opravy oděvů
31-029-H - Šička interiérového vybavení
31-034-E  - Šička oděvních výrobků

31-018-H - Pracovník provozu prádelny
31-019-H - Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění

65-005-E - Výpomoc při přípravě pokrmů
65-012-E - Výpomoc při obsluze hostů

Zkoušky probíhají podle hodnotících kritérií zveřejněných Národní soustavu kvalifikací (NSK).
http://www.narodnikvalifikace.cz/

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky na naši školu a úhrada stanoveného poplatku.

Absolventům zkoušek z profesních kvalifikací

  • Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E) a
  • Výpomoc při obsluze hostů (kód: 65-012-E)

se umožňuje na naší škole vykonat závěrečnou zkoušku vedoucí k výučnímu listu v oboru Stravovací a ubytovací služby (kód. 65-51-E).

Pro účely živnostenského oprávnění lze poskládat profesní kvalifikace

  • Pracovník provozu prádelny (kód: 31-018–H) a
  • Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (kód: 31-019-H)

do úplné profesní kvalifikace a vykonávat celé povolání Pracovník prádelen a čistíren (kód: 31-99-H/11).