Zkoušky profesních kvalifikací

Zkoušky profesních kvalifikací

Naše škola dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a na základě získaných autorizací od MMR, MZe a MPO, realizuje zkoušky ověřující profesní kvalifikace u těchto oborů.

29-042-H – Řemeslný výrobce/řemeslná výrobkyně perníků
31-009-H – Úpravář a opravář oděvů/úpravářka a opravářka oděvů
31-029-H – Šič/šička interiérového vybavení
31-034-E – Šič/šička oděvních výrobků
31-018-H – Pracovník/pracovnice provozu prádelny - připravujeme
31-019-H – Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění
36-126-E - Stavební dělník/ dělnice - připravujeme
65-005-E – Pomocný kuchař/pomocná kuchařka
65-012-E – Pomocný číšník/pomocná servírka
66-007-E - Manipulační pracovník/pracovnice se zbožím ve skladu - připravujeme
68-008-E - Úklidový pracovník/úklidová pracovnice administrativních ploch - připravujeme

Zkoušky probíhají podle hodnotících kritérií zveřejněných Národní soustavu kvalifikací (NSK).
http://www.narodnikvalifikace.cz/

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky na naši školu a úhrada stanoveného poplatku.

Absolventům zkoušek z profesních kvalifikací

  • Pomocný kuchař/pomocná servírka (65-005-E) a
  • Pomocný číšník/pomocná servírka (kód: 65-012-E)

se jim umožňuje na naší škole vykonat závěrečnou zkoušku vedoucí k výučnímu listu v oboru
Stravovací a ubytovací služby (kód. 65-51-E).

Pro účely živnostenského oprávnění lze poskládat profesní kvalifikace

  • Pracovník/pracovnice provozu prádelny (kód: 31-018–H) a 
  • Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (kód: 31-019-H)

do úplné profesní kvalifikace a vykonávat celé povolání
Pracovník prádelen a čistíren (kód: 31-99-H/11).