Časový harmonogram

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyučování ve školním roce 2020/2021 bude zahájeno v úterý 1. září 2020 a to vyučováním sudého týdne.

První pololetí školního roku trvá čtvrtka 28. ledna 2021.

Druhé pololetí školního roku bude ukončeno 30. června 2021 (pondělí  28. 6. 2021 - středa 30. 6. 2021 - ředitelské volno).

Termíny prázdnin

 • podzimní - čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • vánoční - středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
 • pololetní - pátek 29. ledna 2021
 • jarní - pondělí 8. března až pátek 14. března 2021
 • velikonoční - čtvrtek 1. dubna 2021
 • hlavní - čtvrtek 1. července do úterý 31. srpna 2021

Vyučování teorie v sudých a lichých týdnech

 • Sudý týden 
  C1A, C1B, K1A, K1B, Pk1A, Pk1B, Pe1A, Pe1B, Pr1A, Pr1B, SD1A, SD1B, T1A, T1B, Za1A, Za1B, Ze1A, Ze1B 
 • Lichý týden 
  C2A, C2B, K2A, K2B, Pe2B, Pr2A, Pr2B, T2A, T2B, Ze2A, Ze2B, Za2B 
 • 3. ročníky sudý
  pondělí -  K3B, C3A, C3B, T3B, Ze3B
  úterý -  K3A, Pr3A, T3B, Ze3B
  středa -  K3A, Pr3A 
  čtvrtek - Za3A 
  pátek - K3B, C3B, C3A, Za3B
   
 • 3. ročníky lichý
  pondělí - K3B, C3B, Za3B, Pr3B, Pe3B
  úterý - K3A, Pr3A, Za3B, Pr3B, Pe3B 
  středa - K3A, Pr3A, Pr3B, Pe3B
  čtvrtek - T3B, Ze3B, Pr3B, Pe3B
  pátek - K3B, C3A, C3B, T3B, Ze3B
    

 Informační dny pro rodiče

 • úterý 10. listopadu 2020   745 - 1600 hodin
 • úterý 13. dubna 2021        745 - 1600 hodin

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení se na škole koná v pátek 23. dubna 2021
 • Další kola vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 27. května 2021, na pátek 25. června 2021 a pondělí 30. srpna 2021
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března  2021.
 • Kritéria přijímacího řízení zveřejníme na webových stránkách do konce ledna 2021 

Závěrečné zkoušky

 • Předání vysvědčení za závěrečný ročník - pondělí 31. května 2021 od 8.00 do 12.00 hodin 
 • Písemná část - úterý 1. června 2021
 • Praktická část - středa 2., čtvrtek 3. a  pátek 4. června 2021
 • Volno k přípravě na zkoušku - čtvrtek 3. června až úterý 8. června 2021 (dle rozsahu praktických zkoušek) 
 • Ústní část - středa 9., čtvrtek 10. a pátek 11. června 2021

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2019/2020

 1. termín  

  2. termín

Písemná část

 pondělí   21. září  2020

  pondělí  7. prosince  2020

Praktická část

 út. – čt.  22. – 24. září 2020

  út.- čt.   8. – 10. prosince 2020

Ústní část

 pátek     25. září  2020

  pátek    11. prosince  2020

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2020/2021

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí 20. září 2021

pondělí 6. prosince 2021

Praktická část

út. - čt. 21. - 23. září 2021

út. - čt. 7.  - 9. prosince 2021

Ústní část

pátek 24. září 2021

pátek 10. prosince 2021

Doklasifikační a komisionální zkoušky ve školním roce 2020/2021

za 2. pololetí (2019 / 2020)

úterý 25. srpna - čt. 27. srpna 2020 (teoretické předměty)

- pátek 28. a pondělí 31. srpna 2020 (odborný výcvik)

za 1. pololetí (2020 / 2021)

v týdnu od 15. do 19. března 2021

za 2. pololetí  (2020 / 2021)

čtvrtek 26. a pátek 27. srpna 2021 (teoretické předměty)

pondělí 30. a úterý 31. srpna 2021 (odborný výcvik)

Ředitelské dny volna

Podle zákona č. 561/2004 Sb. („Školský zákon“ §24, odstavec 2) stanovuje ředitel školy další dny volna z organizačních potřeb školy na:

 • pondělí 21. prosince 2020 – organizační a ekonomické důvody
 • úterý 22. prosince 2020 – organizační a ekonomické důvody
 • pondělí 28. června 2021 – z technických důvodů
 • úterý 29. června 2021 – z technických důvodů
 • středa 30. června 2021 – z technických důvodů 

Školní poradenský tým: (ŠPT)

Výchovný poradce M. Víšková

Školní metodik prevence V. Formánková

Školní metodik prevence – řešení šikany B. Vondráček

Pedagogický poradce J. Duna

Pracovník pověření stykem s PPP a SPC C. Simonová

Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti M. Talavašková

Zastupující a kooperující člen (D. Karnasová)

Školský poradenský tým pracuje podle zveřejněného plánu na základě Minimálního preventivního programu školy.