Časový harmonogram

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 bude zahájeno v pondělí 4. září 2023, pro 2. a 3. ročníky od 8:00 a 1. ročníky od 9:00. (sudý vyučovací týden).

První pololetí školního roku trvá do středý 31. ledna 2024.

Druhé pololetí školního roku bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Termíny prázdnin

 • podzimní - čtvrtek 26. října až pátek 27. října 2023
 • vánoční - sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 včetně 
 • pololetní - pátek 2. února 2024
 • jarní - pondělí 19. února až pátek 23. února 2024
 • velikonoční - čtvrtek 28. březen 2024
 • hlavní sobota 29. června do neděle 1. září 2024

 Informační dny pro rodiče

 • úterý 14. listopadu 2023  - 745 - 1600 hodin 
 • úterý 16. dubna 2024  - 745 - 1600 hodin

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení se na škole koná v pondělí 22. dubna 2024. 
 • Další kola vyhlašuje ředitel školy na pondělí 27. května 2024
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března  2024.
 • Kritéria přijímacího řízení zveřejníme na webových stránkách do konce ledna 2024 

Závěrečné zkoušky

 • Předání vysvědčení za závěrečný ročník - pátek 31. května 2024 
 • Písemná část - pondělí 3. června 2024
 • Praktická část - úterý 4. června 2024 až čtvrtek 6. června 2024 dle rozdělovníku
 • Volno k přípravě na zkoušku - středa 5. června do středy 12. června 2024

  (podle konání praktických zkoušek)

   
 • Ústní část - pondělí 12. června až středa 14. června 2023

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2022/2023

                         

1. termín

2. termín

Písemná část

 pondělí 18. září 2023              

pondělí 4. prosince 2023

Praktická část

 út. - čt. 19. - 21. září 2023

út. - čt. 5.  - 7. prosince 2023

Ústní část

 pátek 20. září 2024

pátek 6. prosince 2024

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2023/2024

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí 16. září 2024

pondělí 2. prosince 2024

Praktická část

út. - čt. 17. - 19. září 2024

út. - čt. 3.  - 5. prosince 2024

Ústní část

pátek 20. září 2024

pátek 6. prosince 2024

Doklasifikační a komisionální zkoušky ve školním roce 2023/2024

za 1. pololetí (2023 / 2024)

- v týdnu od 11. do 15. března 2024

za 2. pololetí (2023 / 2024)

úterý 27. srpna a středa 28. srpna 2024 (teoretic. předměty)

čtvrtek 29. srpna apátek 30. srpna 2024 (odborný výcvik)

Ředitelské dny volna

Podle zákona č. 561/2004 Sb. („Školský zákon“ §24, odstavec 2) stanovuje ředitel školy další dny volna z organizačních potřeb školy na:

 • pátek 29. září 2023 – organizační důvody 
 • pondělí 3. června 2024 – písemná část ZZ
 • pátek 28. června 2024 – organizační důvody
   

Školní poradenský tým: (ŠPT)

Výchovný poradce M. Víšková

Školní metodik prevence V. Formánková

Školní metodik prevence – řešení šikany B. Vondráček

Pedagogický poradce J. Duna

Pracovník pověření stykem s PPP a SPC C. Simonová

Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti M. Talavašková

Školský poradenský tým pracuje podle zveřejněného plánu na základě Minimálního preventivního programu školy.