Časový harmonogram

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2021, pro 2. a 3. ročníky od 8:00 a 1. ročníky od 9:00. (lichý vyučovací týden).

První pololetí školního roku trvá do úterý 31. ledna 2023.

Druhé pololetí školního roku bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Termíny prázdnin

 • podzimní - středa 26. října až pátek 27. října 2022
 • vánoční - pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
 • pololetní - pátek 3. února 2023
 • jarní - pondělí 13. února až pátek 17. února 2023
 • velikonoční - čtvrtek 6. dubna 2023
 • hlavní sobota 1. července do pátku 1. září 2023

Vyučování teorie v sudých a lichých týdnech

 • Sudý týden 
  C1A, C1B, K1A, K1B, Pk1A, Pe1B, Pr1B, T1A, T1B, Za1A, Za1B, Ze1A, Ze1B, SD2A
 • Lichý týden 
  Pe1B, C2A, C2B, K2A, K2B, Pr2A, Pr2B, Pk2A, T2B, Ze2B, Za2B 
 • 3. ročníky sudý
  pondělí -  K3B, Pr3B, C3B, Pe3B
  úterý -  K3A, C3A, Pr3A
  středa -  K3A, C3A, Pr3A
  čtvrtek - T3B, Za3B, Ze3B
  pátek - K3B, Pr3B, C3B, Pe3B, T3B, Za3B, Ze3B
   
 • 3. ročníky lichý
  pondělí - K3B, Pr3B, C3B, Pe3B, T3B, Za3B, Ze3B
  úterý - K3A, C3A, Pr3A  
  středa - K3A, C3A, Pr3A
  čtvrtek -
  pátek - K3B, Pr3B, C3B, Pe3B
    

 Informační dny pro rodiče

 • čtvrtek 10. listopadu 2022  - 745 - 1600 hodin 
 • čtvrtek 13. dubna 2023  - 745 - 1600 hodin

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení se na škole koná v pondělí 24. dubna 2023. 
 • Další kola vyhlašuje ředitel školy na pondělí 29. května 2023, na čtvrtek 29. června 2023 a čtvrtek 31. srpna 2023.
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března  2023.
 • Kritéria přijímacího řízení zveřejníme na webových stránkách do konce ledna 2023 

Závěrečné zkoušky

 • Předání vysvědčení za závěrečný ročník - středa 31. května 2023 resp. čtvrtek 1. června 2023 
 • Písemná část - čtvrtek 1. června 2023 resp. pátek 2. června 2023
 • Praktická část - pondělí 5. června 2023 až středa 7. června 2023 dle rozdělovníku
 • Volno k přípravě na zkoušku - úterý 6. června až úterý 13. června 2023 (podle konání praktických zkoušek) 
 • Ústní část - pondělí 12. června až středa 14. června 2023

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2021/2022

                         

1. termín

2. termín

Písemná část

 pondělí 19. září 2022              

pondělí 5. prosince 2022

Praktická část

 út. - čt. 20. - 22. září 2022

út. - čt. 6.  - 8. prosince 2022

Ústní část

 pátek 23. září 2022

pátek 9. prosince 2022

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2022/2023

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí 18. září 2023

pondělí 4. prosince 2023

Praktická část

út. - čt. 19. - 21. září 2023

út. - čt. 5.  - 7. prosince 2023

Ústní část

pátek 22. září 2023

pátek 8. prosince 2023

Doklasifikační a komisionální zkoušky ve školním roce 2022/2023

za 1. pololetí (2022 / 2023)

- v týdnu od 20. do 24. března 2023

za 2. pololetí (2022 / 2023)

úterý 29. srpna a středa 30. srpna 2023 (teoretic. předměty)

čtvrtek 31. srpna apátek 1. září 2023 - s datem 31. 8. 2023 (odborný výcvik)

Ředitelské dny volna

Podle zákona č. 561/2004 Sb. („Školský zákon“ §24, odstavec 2) stanovuje ředitel školy další dny volna z organizačních potřeb školy na:

 • pátek 18. listopadu 2022 – organizační důvody 
 • pátek 30. června 2023 – organizační důvody 

Školní poradenský tým: (ŠPT)

Výchovný poradce M. Víšková

Školní metodik prevence V. Formánková

Školní metodik prevence – řešení šikany B. Vondráček

Pedagogický poradce J. Duna

Pracovník pověření stykem s PPP a SPC C. Simonová

Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti M. Talavašková

Školský poradenský tým pracuje podle zveřejněného plánu na základě Minimálního preventivního programu školy.