Časový harmonogram

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 bude zahájeno ve středu 1. září 2021, pro 2. a 3. ročníky od 8:00 a 1. ročníky od 9:00. (lichý vyučovací týden).

První pololetí školního roku trvá do pondělí 31. ledna 2022.

Druhé pololetí školního roku bude ukončeno 30. června 2022.

Termíny prázdnin

 • podzimní - středa 27. října až pátek 29. října 2021
 • vánoční - čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
 • pololetní - pátek 4. února 2022
 • jarní - pondělí 7. února až pátek 11. února 2022
 • velikonoční - čtvrtek 14. dubna 2022
 • hlavní pátek 1. července do středy 31. srpna 2022

Vyučování teorie v sudých a lichých týdnech

 • Sudý týden 
  C1A, C1B, K1A, K1B, Pk1A, Pk1B, Pe1A, Pe1B, Pr1A, Pr1B, SD1A, SD1B, T1B, Za1A, Za1B, Ze1B, Pe2B, Pr2B 
 • Lichý týden 
  C2A, C2B, K2A, K2B, Pr2A, Pk2A, Pk2B, T2B, Ze2B, Za2B 
 • 3. ročníky sudý
  pondělí -  K3B, C3A, T3B, Ze3B, C3A, T3A, Ze3A
  úterý -  K3A, Pr3A, T3B, Ze3B, T3A, Ze3A
  středa -  K3A, Pr3A, Pr3A
  čtvrtek - Pr3A, T3B, Za3B, Ze3B
  pátek - K3B, C3B, C3A, Za3B, C3A, T3B, Za3B, Ze3B
   
 • 3. ročníky lichý
  pondělí - K3B, C3B, Pe3B, Pr3B, C3A, T3A, Ze3A
  úterý - K3A, C3B, Pe3B, Pr3B, T3A, Ze3A  
  středa - K3A, C3B, Pe3B, Pr3B, Pr3A
  čtvrtek - C3B, Pe3B, Pr3B, Pr3A, T3B, Za3B, Ze3B
  pátek - K3B, C3B, C3A, T3B, Za3B, Ze3B
    

 Informační dny pro rodiče

 • úterý 9. listopadu 2021       745 - 1600 hodin
 • středa 13. dubna 2022        745 - 1600 hodin

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení se na škole koná v pondělí 25. dubna 2022. 
 • Další kola vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 26. května 2022, na pátek 24. června 2022 a pátek 26. srpna 2022.
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března  2022.
 • Kritéria přijímacího řízení zveřejníme na webových stránkách do konce ledna 2022 

Závěrečné zkoušky

 • Předání vysvědčení za závěrečný ročník - úterý 31. května 2022 od 8.00 do 12.00 hodin
 • Písemná část - středa 1. června 2022
 • Praktická část - čtvrtek 2., pátek 3. a pondělí 6. června 2022
 • Volno k přípravě na zkoušku - pátek 3. června až pátek 10. června 2022 (dle rozsahu praktických zkoušek) 
 • Ústní část - středa 8., čtvrtek 9. a pátek 10. června 2022

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2020/2021

                         

1. termín

2. termín

Písemná část

 pondělí 20. září 2021              

pondělí 6. prosince 2021

Praktická část

 út. - čt. 21. - 23. září 2021

út. - čt. 7.  - 9. prosince 2021

Ústní část

 pátek 24. září 2021

pátek 10. prosince 2021

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2021/2022

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí 19. září 2022

pondělí 5. prosince 2022

Praktická část

út. - čt. 20. - 22. září 2022

út. - čt. 6.  - 8. prosince 2022

Ústní část

pátek 23. září 2022

pátek 9. prosince 2022

Doklasifikační a komisionální zkoušky ve školním roce 2021/2022

za 2. pololetí (2020 / 2021)

čtvrtek 26. a pátek 27. srpna 2021 (teoretické předměty)

pondělí 30. a úterý 31. srpna 2021 (odborný výcvik)

za 1. pololetí (2021 / 2022)

- v týdnu od 21. do 25. března 2022

za 2. pololetí  (2021 / 2022)

pátek 26. srpna a pondělí 29. srpna 2022 (teoretic. předměty)

úterý 30. astředa 31. srpna 2022 (odborný výcvik)

Ředitelské dny volna

Podle zákona č. 561/2004 Sb. („Školský zákon“ §24, odstavec 2) stanovuje ředitel školy další dny volna z organizačních potřeb školy na:

 • pondělí 27. září 2021 – exkurze (zájezd), organizační a ekonomické důvody 
 • pondělí 27. června 2022 – z technických důvodů (stavba
 • úterý 28. června 2022 – z technických důvodů (stavba) 
 • středa 29. června 2022 – z technických důvodů (stavba) 
 • čtvrtek 30. června 2022 – z technických důvodů (stavba

Školní poradenský tým: (ŠPT)

Výchovný poradce M. Víšková

Školní metodik prevence V. Formánková

Školní metodik prevence – řešení šikany B. Vondráček

Pedagogický poradce J. Duna

Pracovník pověření stykem s PPP a SPC C. Simonová

Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti M. Talavašková

Zastupující a kooperující člen (D. Karnasová)

Školský poradenský tým pracuje podle zveřejněného plánu na základě Minimálního preventivního programu školy.