Zážitkový pobyt - květen 2022

Ve dnech 17.5. – 20.5.2022 se uskutečnil „Zážitkový pobyt“ uprostřed lesů ČR nedaleko Hradce Králové v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Pobyt byl určen žákům prvních a druhých ročníků, kteří po celý rok pracovali pečlivě a zodpovědně a neměli žádná kázeňská opatření. Tudíž tento pobyt byl jakousi odměnou za jejich celoroční přístup ke školním i pracovním povinnostem. Akce byla hrazena z projektů Královéhradeckého kraje, konkrétně „Projekt prevence rizikového chování a zdravý životní styl“. Zúčastnilo se jí 29 žáků. K hladkému průběhu přispěl především aktivní a pozitivní přístup všech účastníků, příjemné počasí a spousta zábavných her a soutěží, ze kterých si odnášíme spoustu společných zážitků. Mgr. Marcela Talavašková