Za čekou minulostí - Památník Terezín a hora Říp – 2. 6.2022

Motto: Neztratit víru v člověka - Ruth Bondy
K 80. výročí atentátu na R. Heydricha a 77. výročí ukončení II. světové války byla pro žáky 1. a 2. ročníků uskutečněna 2.6. 2022 celodenní literárně- historická exkurze do Památníku Terezín a na horu Říp. Vydali jsme se do míst, která jsou nedílnou součástí naší historie. Nejdříve jsme projížděli židovským ghettem ve městě Terezín. Ukazovali jsme si místa, kde se za války tísnily v nelidských podmínkách tisíce židovských občanů, kteří byli odtud později deportováni do vyhlazovacích koncentračních táborů. Hlavním úkolem dopoledního programu však byla prohlídka Malé pevnosti, největšího koncentračního pracovního tábora na našem území. Měli jsme výborného průvodce, ten nám podrobně vyprávěl o životě a utrpení tamějších vězňů. Velmi emotivně na nás zapůsobil i Národní hřbitov, který je umístěn před branou koncentračního tábora. Tady jsme uctili památku všem obětem židovského ghetta a Malé pevnosti položením kytice. V odpoledních hodinách jsme zamířili na Říp. Vystoupali jsme k rotundě sv. Jiří a byli nadšeni. Bylo slunečné počasí a my viděli z vyhlídek krásné České středohoří s Milešovkou, města Litoměřice i Mělník.
Exkurze se zúčastnilo 43 žáků. Jejím cílem bylo seznámit žáky s tragickými událostmi 20. století, které by nikdy neměly být zapomenuty. Celá akce byla spolufinancována z grantu Královéhradeckého kraje. Mgr. Taťána Kopečková