Soutěž „O nejlepší bramborový salát“

Stalo se u nás ve škole již tradicí, že v době Adventu pořádáme pro naše budoucí kuchaře vánoční soutěž „O nejlepší bramborový salát“. Výjimkou byl dosud pouze minulý rok, kdy nám tuto akci znemožnila proticovidová opatření. Letos jsme se tedy s radostí k této příjemné akci vrátili. Soutěž proběhla 7. prosince 2021 za účasti sedmi žáků 2. a 3.ročníku. Zadání bylo jednoduché, a sice připravit 1 kg bramborového salátu podle vlastní receptury v časovém limitu 90 minut. Každý ze soutěžících měl možnost uplatnit fantazii a kreativitu, někteří připravovali salát podle domácího receptu, jiní využili Receptury studených pokrmů. Výsledkem bylo sedm rozdílných salátů, mezi kterými bylo těžké rozhodovat o tom nejlepším. Hodnocení probíhalo anonymně a podíleli se na něm jak pedagogové, tak žáci školy. Jako nejlepší byl vyhodnocen bramborový salát, který připravil Tomáš Kubrt ze 2.ročníku, na druhém místě se umístila Nela Daňková a třetí skončila Viktorie Bocková, obě ze 3.ročníku. Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za pěkný přístup k této akci a za velice vydařené výrobky, v neposlední řadě pak za příjemné zpestření předvánočního času pro nás ostatní. Mgr. Hana Prymšová