Sněžka - říjen 2020

Dne 3.9.2020 se uskutečnil výlet na nejvyšší horu České republiky Sněžku v Krkonoších. Tento výlet byl určen pro žáky prvních ročníků jako doplnění učiva ekologické výchovy a zároveň adaptace na třídní kolektiv. Akce byla hrazena z projektů Královéhradeckého kraje a zúčastnilo se ji 52 žáků.