Školní soutěž "O nejkrásnější dort 2023"

Dne 5. 5. 2023 se na naší škole uskutečnila soutěž žáků 3. roč. oboru Cukrářské práce „O nejkrásnější dort 2023“. Soutěž je již tradičně pořádána v rámci přípravy k závěrečným zkouškám. Žáci mají možnost vyzkoušet si zcela samostatně vytvořit návrh a realizaci dortu ke slavnostní příležitosti. Mají však také možnost využít rady učitelek odborného výcviku, případně nápadů z internetu. Součástí předkládaného výrobku byl i degustační vzorek, který posuzovala odborná komise, hotové dorty pak měli možnost ohodnotit i učitelé a žáci potravinářských oborů z celé školy. Hodnocení bylo anonymní a autoři tří dortů s nejvyšším počtem hlasů obdrželi diplomy a drobné věcné ceny. Odborná komise, složená z učitelů cukrářského oboru a vedení školy, pak na základě komplexního hodnocení přidělila za každý dort žákům příslušný klasifikační stupeň. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 13 žáků. U většiny výrobků převládal trend zdobení ovocem, do modelování se pustilo jen minimum žáků. Přesto se všechny výrobky vydařily jak vzhledově, tak z hlediska chuti, a to s ohledem na schopnosti a možnosti žáků. Všichni hodnotící učitelé se shodli na tom, že k závěrečným zkouškám jsou žáci připraveni. Jako nejúspěšnější byli vyhodnoceni žáci: 1.      místo: Nikola Knapová 2.      místo: Romana Kačmariková 3.      místo: Nansi Žanet Charalampieva Mgr. Hana Prymšová