Pekařské ruce 2024

Ve středu 4. dubna 2024 se v prostorách naší školy uskutečnila celostátní soutěž žáků „Pekařské ruce 2024“. Soutěžního klání se zúčastnilo 5 dvoučlenných družstev z pěti středních škol (Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují, Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice, Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín a pořádající Střední škola profesní přípravy v Hradci Králové). Naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku oboru pekařské práce Viktorie Farbárová a Ladislav Kučera. Soutěžní zadání znělo pro všechna družstva stejně: připravit 10 kusů pletýnek (v této části se soutěžilo na čas), dále 5 různých tvarů makovek a nakonec vyrobit 2 kusy zdobeného koláče podle vlastní fantazie. Nutno dodat, že všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, dodrželi stanovená kritéria a všechny výrobky stihli ve stanoveném časovém limitu 180 minut. Hotové výrobky hodnotila odborná komise, sestavená ze zástupců pedagogů zúčastněných škol. Její členové měli opravdu nelehký úkol, kterým bylo ohodnotit jak vzhled a chuť výrobků, tak i dodržování hygienických předpisů či vzájemnou spolupráci ve dvojici. Podle přidělených bodů nakonec mohli určit vítěze a další v pořadí. Vítězství si odneslo družstvo z Mohelnice, s nepatrným rozdílem v počtu bodů skončilo na druhé příčce družstvo z Hradce Králové a třetí místo obsadila současně družstva škol z Brna, Hlučína a Nového Města nad Metují. Vítězi patří také putovní pohár ve tvaru pekařské lopaty, která tentokrát poputuje do Mohelnice, kde se soutěž bude konat v příštím roce. Díky sponzorům Pešek - Rambousek s. r. o, JIP – velkoobchod potravinami, Žižka - cukrářství Třebechovice a Dataflex Security s. r.o., obdrželi všichni soutěžící zajímavé ceny, dále medaile a diplomy. Věříme, že si odnesli i spoustu nových zkušeností a strávili společně příjemný den, a že pro ně byla soutěž inspirací pro jejich budoucí profesní život. Oběma soutěžícím žákům patří dík za vzornou reprezentaci školy! Mgr. H.Prymšová