Kutná Hora - za českou minulostí

Kdo by neznal Kutnou Horu. My dospělí určitě ano, ale naši mladí?
Proto jsme tentokrát zavítali 17. září 2020 v rámci projektu Za českou minulostí právě do tohoto slavného středočeského města. Během exkurze, která byla především určena žákům stavebních oborů a zaměřena na historické stavební slohy, jsme si prohlédli úžasnou stavbu pozdní gotiky - Chrám sv. Barbory. Ten je zapsán od roku 1995 na seznamu Světového dědictví UNESCO. Dalším cílem naší prohlídky byl Vlašský dvůr, právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků. Národní kulturní památka Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský hrad. V mincovně se r. 1300 za vlády Václava II. začaly razit tzv. pražské stříbrné groše. Velmi poutavě nám místní průvodce přiblížil dobu 14. a 15. století i život kutnohorských havířů. Při prohlídce městem jsme viděli i dvanáctibokou kamennou gotickou kašnu, mnoho měšťanských domů postavených v renesančním slohu i morový sloup a jezuitskou kolej z období baroka. Závěrem exkurze byla Kostnice, unikátní kostel s kosterní výzdobou cca 40 000 zemřelých. A abychom měli představu o klasicistním stavebním slohu, při zpáteční cestě jsme z autobusu zhlédli empírový zámek Kačina. Tato celodenní exkurze byla plně financována z grantu Královéhradeckého kraje. Žákům se velmi líbila.