Hrad Karlštejn - 2020

Dne 8. 9. 2020 se uskutečnil výlet na chráněnou kulturní památku hrad Karlštejn. Tento výlet byl určen pro žáky oboru prodavačské a doplněn žáky oboru pečovatelské práce jako doplnění učiva obchodního provozu, zbožíznalství a etické výchovy. Již během jízdy autobusem shlédli žáci film Noc na Karlštejně, což zvýšilo jejich zájem o prohlídku hradu. Pro exkurzi byl zvolen 1. prohlídkový okruh v trvání jedné hodiny. Při zpáteční cestě jsme navštívili Muzejní koloniál v obci Karlštejn, dále stánkové i pultové formy a hodnotili jsme kulturu prodeje. Žáky tato exkurze obohatila. Celou akci hodnotíme jako velmi vydařenou. Akce byla hrazena z projektů Královéhradeckého kraje a zúčastnilo se ji 39 žáků.