Exkurze v pekárně United Bakeries Pardubice 2023

Dne 15. 11. 2023 se uskutečnila exkurze pro žáky oboru pekařské práce v pardubické pekárně United Bakeries. Po příchodu se nás velmi ochotně ujal ředitel pobočky společně s vedoucím výroby. Prohlídka byla zahájena krátkou přednáškou, na které se žáci dozvěděli spoustu informací, týkajících se zaměstnanců a provozu pekárny. Poté se seznámili s výrobou chleba na automatické lince, následovala prohlídka skladů a expedice výrobků. Žáci měli možnost nahlédnout do výroby ve velkém provozu, tudíž pro ně byla exkurze velice přínosná a poučná. Poděkování patří všem, kteří se nám tak ochotně po celou dobu exkurze věnovali, zejména pak panu řediteli Janu Kolářovi.