„Do praxe bez bariér“

Naše škola je zapojená do projektu „Do  praxe bez bariér“, v rámci kterého jsme navštívili firmu Ergotep v Proseči. Zúčastnilo se celkem 8 žáků ze 3. ročníků učebního oboru kuchařské, cukrářské a pečovatelské práce. Hlavní náplní byl pracovní trénink, ale žáci se dozvěděli i spoustu dalších informací o chodu firmy. Pro všechny to byla pozitivní zkušenost s realitou běžného pracovního dne. Touto cestou děkuji všem zúčastněným za bezproblémový průběh celé akce.