Celoškolská hudební soutěž 2024

Žáci naší školy jsou nejen zručnými tesaři, pečovateli či kuchaři, ale někteří z nich ukázali i svoje umělecké dovednosti v hudební soutěži, která se konala 16. 5. 2024 v kinosále SŠPP. Přihlásilo se 15 žáků. Soutěžilo se v pěti disciplínách a na 1. místech se umístili tito žáci: - sólový zpěv - chlapci – Adam Rada Pr1A + Vilém Kovář T2A,
- sólový zpěv - dívky – Kamila Dzurková C1B,
- zpěv ve dvojici – Eliška Korytenská Pr1B a Sabina Prokešová Pr1A,
- tanec – Alžběta Sýkorová C1A,
- recitace – Tereza Škopová C1A. Největším překvapením a zárověň absolutním vítězem celého hudebního klání se stala Kamila Dzurková ze třídy C1B, která zpívala milostnou píseň v angličtině a rumunštině. Všem úspěšným nadaným účinkujícím blahopřejeme! Mgr. T. Kopečková