ŠVP – Práce v prádelnách a čistírnách – dvouletý obor

RVP 69-54-E/01 PROVOZNÍ SLUŽBY

  • Manipulace s prádlem, třídění a označování, odstraňování skvrn, praní, sušení, mandlování a žehlení. Provádění dílčích úkonů v provozech prádelen a čistíren. Drobné opravy prádla a bytových doplňků.
  • Odborný výcvik probíhá ve školní cvičné prádelně a smluvních pracovištích.
  • UPOZORNĚNÍ: Tento obor je určen pouze pro absolventy oboru Práce ve službách a v domácnostech a rozšiřuje jim tímto možnost profesního uplatnění.

        

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk Čj 1
Ekologická výchova EkV 1 0 1
Občanská nauka ON 1 1
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 1
Matematika M 1,5 1,5
Estetická výchova EsV 1 1 2
Tělesná výchova TV 1 1 2
Zdravotní výchova ZV 1 0 1
Informatika In 1 1 2
Praktická cvičení PC 1 1 2
Materiály Ma 2 2 4
Praní a žehlení prádla 2
Čistírenská technologie ČT 1,5  2,5  4
Odborný výcvik OdV 15 17+1 33 
Celkem 30,5 33,5 64 

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie