Ekologická učebna

Projekt: Tvorba a realizace environmentálních programů pro žáky Střední školy profesní přípravy Hradec Králové

CZ. 1.07/1.1.05/04.0020

Dne 9. 12. 2011 byla slavnostně otevřena ekologická učebna a předána do užívání žákům.

Vybavení této učebny se podařilo hlavně díky financím, které jsou hrazeny z Evropského fondu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Slavnostního otevření a symbolického přestřihnutí pásky se zúčastnil ředitel školy a celé vedení školy.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě této učebny a nemalým dílem přispěli k jejímu otevření a příjemnému prostředí ve výuce.

Jedním z výstupů projektu byla také sada interaktivních prezentací pro výuku ekologické výchovy, vhodných pro využití na interaktivní tabuli.

Dalším výstupem projektu je krátký film Ekologická výchova jinak, který průřezově mapuje všechny aktivity projektu (pobyty v přírodě, besedy, exkurze v CHKO, ekologické dny, soutěže) a může sloužit dalším školám jako inspirace k zefektivnění a poutavějšímu pojetí ekologické výchovy.

Žáci navštívili např. infocentrum Hučák – obnovitelné zdroje energie a vodní elektrárny, účastnili se programu Dne Země - ve středisku ekologické výchovy SEVER a besedy společnosti Veolia – Voda pro všechny.

Na závěr školního roku byl připraven Ekologický den na Hvězdárně a procházka Planetární stezkou.

Učebna