Výlet k pramenu řeky Labe

Dne 27. září 2018 se uskutečnil výlet studentů závěrečných ročníků do Krkonošského národního parku. Hlavním cílem cesty byl pramen řeky Labe. Autobus výletníky dopravil na Horní Mísečky, odkud pokračovali v cestě ekologickým autobusem na Zlaté návrší. Po žluté turistické cestě, která vede okolo Vrbatovy mohyly, došli na Labskou louku k pramenu Labe. Zde si prohlédli na kamenné zídce 26 barevných erbů měst, kterými řeka protéká - od pramene až k Severnímu moři. Zpáteční cesta vedla na Labskou boudu, dále pak po červené k Pančavskému vodopádu a řadě vyhlídek do Labského dolu. Po trase se všichni přesvědčili, že mraky jsou opravdu mokré a modré prosluněné nebe je jen občas za odměnu. Výlet byl spolufinancován z dotačních programů Královéhradeckého kraje. Bylo atraktivním způsobem propojeno učivo občanské nauky, ekologické a tělesné výchovy.