Krajem Karla Čapka

K 100. výročí založení Československé republiky a 80. výročí úmrtí Karla Čapka byl uskutečněn dne 10. 10. 2018 zájezd do Malých Svatoňovic a Pevnosti Stachelberg u Žacléře. Exkurze byla určena pro žáky 2.ročníků naší školy a cílem bylo seznámit je s pohnutou historií československého pohraničí v době ohrožení republiky hitlerovským Německem. Již během jízdy autobusem si žáci zopakovali život a dílo spisovatele a dramatika Karla Čapka i výtvarnou tvorbu jeho bratra Josefa. Poté studenti navštívili Malé Svatoňovice, městečko, kde se Karel Čapek narodil. V současné době je v jeho rodném domě umístěno Muzeum Bratří Čapků s expozicemi obou slavných sourozenců. Druhá část exkurze byla zaměřena k historii čs. opevnění budovaných před 2.světovou válkou. Studenti měli možnost v rámci komentované prohlídky vidět nedostavěnou největší dělostřeleckou tvrz u nás – Stachelberg u Žacléře, která byla budována v letech 1937-1938. Po sestupu 186 schodů žáci zhlédli podzemní systém chodeb a sálů, který měl po dokončení stavby dosáhnout délky 3,5 km. Pevnostní posádku k obraně republiky mělo tvořit 778 mužů a dvě roty pro boj na povrchu. Po Mnichovské dohodě bylo však podzemí cíleně zatopeno a teprve v 90. letech se začalo s obnovováním původní stavby. Akce byla financována z grantů Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Byla velkým přínosem pro současnou mladou generaci a našim studentům se velmi líbila.