Zkoušky profesních kvalifikací

Naše škola na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání realizuje na základě autorizace od MMR, MZe a MPO zkoušky, ověřující profesní kvalifikace. Zkoušky probíhají podle hodnotících kriterií zveřejněných Národní soustavou kvalifikací (NSK). www.narodnikvalifikace.cz.

Podmínkou pro konání zkoušky je podání žádosti na naší škole a úhrada stanovených poplatků při podání přihlášky.

29-042-H - Řemeslná výroba perníků

31-009-H - Úpravy a opravy oděvů
31-029-H - Šička interiérového vybavení
31-034-E - Šička oděvních výrobků

31-018-H - Pracovník provozu prádelny
31-019-H - Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění


65-005-E - Výpomoc při přípravě pokrmů
65-012-E - Výpomoc při obsluze hostů
65-015-E - Úklidové práce v ubytovacím zařízení, pokojská

36-059-H - Stavební zámečník

Získání profesních kvalifikací Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E) a Výpomoc při obsluze hostů (kód: 65-012-E) opravňuje uchazeče vykonat závěrečnou zkoušku vedoucí k výučnímu listu v oboru Stravovací a ubytovací služby (kód. 65-51-E). Zkoušku lze složit na naší škole v termínu konání závěrečných zkoušek žáků denního studia.

Pro účely živnostenského oprávnění lze poskládat profesní kvalifikace Pracovník provozu prádelny (kód: 31-018–H) a Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (kód: 31-019-H) do úplné profesní kvalifikace a vykonávat celé povolání Pracovník prádelen a čistíren (kód: 31-99-H/11).