ŠVP – Zednické a obkladačské práce – tříletý obor

RVP 36-67-E/01 Zednické práce

  • Běžné stavební práce, jako zdění nosných a výplňových zdí spojené s přípravou směsí, provádění jednoduchých vnitřních a vnějších omítek, základní betonářské práce, obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení. Osazování výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých obkladačských prací a dláždění.
  • Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti – školních dílnách ve Skladištní oblasti v Hradci Králové a zakázkových stavbách.
  • UPOZORNĚNÍ: Zaměření na obkladačské práce se vyučuje ve zkrácené formě pro úspěšné absolventy oboru Zednické práce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Tělesná výchova TV 1 1 4
Zdravotní výchova ZV 1 0 1 2
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Materiály Ma 2 0 4
Odborné kreslení OKr 1 0

Přestavby budov PB 0 1
Stroje a zařízení SZ 0,5 0 0,5
Technická dokumentace TD 0 0,5 0,5 1
Technologie I Te 2,5 3,5 3,5 9,5
Technologie II Te II 0 2 0 2
Odborný výcvik OdV 15 17 21 53
Celkem 30,5 32,5 33 96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie