Nabídka zájmových kroužků

HUDEBNÍ KROUŽEK

Vedoucí kroužku: Mgr. Taťána Kopečková, Josef Duna

Zpíváme každé sudé úterý od 7. 10 - 7. 55 hod. (Mgr. Taťána Kopečková) a každé úterý od 13.30 - 15.00 hod. (Josef Duna) v učitelském klubu v budově školy (1. patro).

Kroužek rozvíjí estetické cítění žáků v oblasti hudby, zaměřuje se především na zpěv a rytmická doprovodná cvičení. Znalost hry na hudební nástroj vítána. Žáci zde nacvičují písně různých hudebních žánrů s možností vlastní volby. Každoročně se v dubnu koná Celoškolská hudební soutěž, kde absolventi hudebního kroužku uplatňují své nabyté dovednosti.

KLUB DIVÁKA

Organizátor kulturních akcí: Mgr. Taťána Kopečková

Přihlášením do Klubu diváka získá student mnoho výhod - jednou za čtvrt roku zlevněné vstupné v hodnotě 30 Kč na odpolední (ST2) divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové, odborný výklad díla a především kvalitní kulturní zážitek. Možnost účastnit se mají všichni studenti Odborného učiliště, kteří se přihlásí. Počet žáků je omezen zakoupenými permanentkami. Na vstupenky přispívá grant magistrátu města Hradec Králové.

KOŠÍKOVÁ

Vedoucí kroužku: Pavel Hampl

Kroužek se koná každé úterý od 14:00 do 15:30 hodin v budově školy ve velké tělocvičně během celého školního roku. Přihlásit se mohou všichni žáci naší školy (chlapci i děvčata). Kroužek navazuje na výuku tělesné výchovy a jsou vítáni začátečníci i pokročilí. Z účastníků je průběžně sestavováno mužstvo pro reprezentaci školy do regionální, popř. republikové soutěže.

FLORBAL

Vedoucí kroužku: Mgr. Bohumil Vondráček

Kroužek probíhá každou středu od 14.00 hod. do 15.00 hod. v podzimních a jarních měsících v tělocvičně školy. Přihlásit se mají možnost všichni žáci naší školy (chlapci i děvčata). Kroužek navazuje na výuku tělesné výchovy (pravidla sportů, zdokonalování v herních činnostech jednotlivců a týmové práci). Během tréninků je průběžně vybíráno mužstvo pro reprezentaci školy při regionálních popř. republikových soutěží.

MALÁ KOPANÁ

Vedoucí kroužku: Jaroslav Tluka 

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 14.00 hod. do 15.00 hod. v podzimních a jarních měsících v tělocvičně školy. Přihlásit se mají možnost všichni žáci naší školy (chlapci i děvčata). Kroužek navazuje na výuku tělesné výchovy (pravidla sportů, zdokonalování v herních činnostech jednotlivců a týmové práci). Během tréninků je průběžně vybíráno mužstvo pro reprezentaci školy při regionálních popř. republikových soutěží.

MOTORISTICKÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku: Ing. Václav Kohout

Kroužek se koná každé úterý od 14:00 do 15:30 hodin v budově školy. Motoristický kroužek je zaměřen na žáky a žákyně se zájmem o motorová i nemotorová vozidla, dopravu a dopravní předpisy silniční dopravy, včetně konstrukce automobilů a motocyklů. V rámci odborného kroužku lze vykonat kurs řidičů motorových vozidel a získat tak řidičský průkaz skupin A, B pro řízení motocyklů, osobních a dodávkových automobilů do hmotnosti 3,5 t.