NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2019/2020

 • Zobcová flétna Mgr. Halamková dohodou
 • Tvořivá práce s textilem Mgr. Víšková, B. Macurová  - dohodou
 • Pěvecký kroužek J. Duna - dohodou
 • Hra na hudební nástroje J. Duna - dohodou
 • Kondiční posilování Mgr. Dudychová - dohodou
 • Kondiční plavání Mgr. Dudychová - dohodou
 • Košíková P. Hampl - úterý 14:00
 • Zdravotní tělesná výchova Mgr. Hypiusová - dohodou
 • Malá kopaná J. Tluka - čtvrtek 14:00
 • Florbal,stolní tenis Mgr.Vondráček - středa 14:00
 • Výtvarný kroužek Mgr. Simon - dohodou
 • Klub diváka Mgr. Kopečková - dle divadelního programu
 • Angličtina Mgr. Petráčková - dohodou
 • Tesařský kroužek Josef Točoň - středa 14:00

Pokud máte o kroužek zájem, vyplněnou přihlášěku odevzdejte třídnímu učiteli nebo přímo učiteli, který kroužek vede.

Kroužky budou probíhat od října.