Úřední deska

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 zb., § 24 ods. 2 vyhlásil z provozních důvodů další dny volna na 9. a 10. května 2019.