Úřední deska

Důležité sdělení! Přihlašování k opravné nebo náhradní závěrečné zkoušce.

Žák, který nekoná závěrečnou zkoušku v řádném termínu v červnu, je povinen se přihlásit písemně (podat písemnou žádost řediteli školy s uvedením termínu, ve kterém chce konat závěrečnou zkoušku). Dle školského zákona žák, který úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání, může konat závěrečnou zkoušku nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku. Písemnou žádost je nutné zaslat nejdéle měsíc před termínem zkoušky (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách, v platném znění).
Formulář přihlášky k závěrečné zkoušce si můžete stáhnout v ZDE