ŠVP – Tesařské práce – tříletý obor

RVP 36-64-E/01 Tesařské práce

  • Ruční a strojní opracování dřeva, obsluha dřevoobráběcích strojů, jejich seřízení a ošetření. Zhotovování, sestavování a montáž tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení. Montáž a demontáž dřevěných a kovových lešení, zhotovení pevných a posuvných bednění. Stropní dřevěné konstrukce všech druhů, zhotovování krovů různých systémů.
  • Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti – školních dílnách ve Skladištní oblasti v Hradci Králové a zakázkových stavbách.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Tělesná výchova TV 1 1 4
Zdravotní výchova ZV 1 0 1 2
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Materiály Ma 1,5 1,5  0 3
Odborné kreslení OKr 1 0

Stavební konstrukce SK 0 0,5  1,5 
Stroje a zařízení SZ 0 1 2
Technická dokumentace TD 0 1 1 2
Technologie Te 3,5 3 3 9,5
Odborný výcvik OdV 15 17 21 53
Celkem 30,5 32,5 33 96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie