ŠVP – Stavebně zámečnické práce – tříletý obor

RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce

  • Dílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechu, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.
  • Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti – školních dílnách ve Skladištní oblasti v Hradci Králové a zakázkových stavbách.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Tělesná výchova TV 1 1 4
Zdravotní výchova ZV 1 0 1 2
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Odborné kreslení OKr 1 0 1
Ocelové konstrukce OK 1

Stroje a zařízení SZ 1
Strojírenská technologie STe 2
Technická dokumentace TD 0 1 1 2
Technologie Te 2 2 2 6
Odborný výcvik OdV 15 17 21 53
Celkem 30,5 32,5 33 96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie