Sportovní klub Integra Hradec Králové

Střední škola profesní přípravy je členem SK Integra Hradec Králové založeném v roce 1992.

Základním posláním SK Integra,o.s.  je připravit možnost všem zájemcům zapojit se do pravidelné sportovní činnosti dle svého zaměření a schopností, vybudovat u nich kladný vztah ke sportu na takové úrovni, aby se stal jejich zálibou především ve volném  čase, celoživotně. S tím je spojen i růst výkonnosti, fyzické zdatnosti. Nejlepší sportovci mají možnost reprezentovat i na okresních, regionálních a republikových kolech soutěží, kde jsme dosáhli v minulosti významných úspěchů.  Pravidelně se účastníme různých stupňů soutěži  ve stolním tenisu, tenisu, kopané, atletice, lyžování, basketbalu, florbalu, plavání, cyklistice, přespolním běhu, turistice.