ŠVP – Prodavačské práce – tříletý obor

RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce

  • Osvojení jednoduchých pracovních činností spojených s balením, skladováním a expedicí smíšeného zboží, práce spojené s provozem obchodu, zbožíznalství, manipulace se zbožím, základy ekonomiky provozu.
  • Odborný výcvik probíhá ve vybraných obchodních řetězcích.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Tělesná výchova TV 1 1 4
Zdravotní výchova ZV 1 0 1 2
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Obchodní provoz OPr 2,5  7,5
Praktická cvičení PC 0 1
Psychologie prodeje PP 1
Zbožíznalství Zb 2 2,5  6,5 
Odborný výcvik OdV 15 17 21+(1) 54
Celkem 30,5 32,5 33 97

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie