Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

Poučení:

Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí svůj úmysl se v naší škole vzdělávat.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Neuplatněním zápisového lístku v předepsané lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK LZE UPLATNIT POUZE JEDNOU!
 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

Poučení:

Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí svůj úmysl se v naší škole vzdělávat.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Neuplatněním zápisového lístku v předepsané lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK LZE UPLATNIT POUZE JEDNOU!