Přijímací řízení

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Ke stažení ZDE.


 

Poučení:

Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí svůj úmysl se v naší škole vzdělávat.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Neuplatněním zápisového lístku v předepsané lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK LZE UPLATNIT POUZE JEDNOU!