Preventivní program

Ve škole je realizován dlouhodobý i krátkodobý Minimální preventivní program, který prolíná téměř všemi všeobecně vzdělávacími předměty, a žáci v jeho rámci navštěvují kroužky, především sportovní a hudební. Hlavně ze sportovních soutěží žáci každoročně přivážejí množství cen a diplomů.

Pro nově nastupující žáky je z tohoto programu hrazen příspěvek na adaptační kurz v Bělči nad Orlicí a před skončením školního roku další zážitkový pobyt.

Jsou pořádány besedy, které nabízejí např. sdružení Sion, ProstoPro .