ŠVP – Práce ve službách a domácnostech – dvouletý obor

RVP 69-54-E/01 Provozní služby

Dvouletý obor vzdělání

  • Práce v provozech ubytovacího zařízení,  sociálních a zdravotnických zařízeních. Obsluha strojů určených k úklidu, provádění pravidelných a generálních úklidů. Práce při přípravě pokrmů a jejich expedici. Šití, opravy, třídění a praní prádla a bytových doplňků, zhotovování jednoduchých výrobků.
  • Odborný výcvik probíhá v dílnách školy.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5
Ekologická výchova EkV 1 0 1
Občanská nauka ON 1 1
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 1
Matematika M 1,5 1,5
Estetická výchova EsV 1 1 2
Tělesná výchova TV 1 1 2
Informatika In 1 1 2
Praktická cvičení PC 0 1 1
Praní a žehlení prádla
Příprava pokrmů PPo 2
Úklidové práce ÚP 0 2 2
Základy psychologie ZPs 1 1 2
Základy šití 2 0 2
Zdravověda Zdr 2 1 3
Odborný výcvik OdV 15 17+1 33 
Celkem 30,5 33,5 64 

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie