ŠVP – Pekařské práce – dvouletý obor

RVP 29-51-E/02 Potravinářské práce

  • Zpracování těsta na běžné a jemné pečivo, příprava polotovarů k pečení, dokončovací práce a základy výroby speciálního a cukrářského pečiva. Výroba různých druhů chleba a celozrnného pečiva, balení a expedice výrobků.
  • Odborný výcvik probíhá v dílně školy a dalších malovýrobnách v Hradci Králové.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník celkem
Český jazyk Čj 1 1
Ekologická výchova EkV 1 0 1
Občanská nauka ON 1 1
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 1
Matematika M 1,5 1,5
Estetická výchova EsV 1 1 2
Tělesná výchova TV 1 1 2
Zdravotní výchova ZV 1 0
Informatika In 1 1 2
Hospodářské výpočty HV  0,5 0,5 1
Suroviny Su 2,5  5,5
Technologie Te 2,5 3 5,5
Zařízení závodu ZZ 1 1 2
Odborný výcvik OdV 15 17+1 33 
Celkem 30,5 33,5 64 

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie