Pečovatelské práce

RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Tříletý obor vzdělání

  • Poskytování přímé obslužné nebo asistentské péče klientům při zajišťování chodu domácnosti a klientům v sociální péči. Pomoc při hygieně a zvládnutí běžných úkonů při přípravě stravy, zajišťování kontaktu se společenským prostředím, pomoc rodinám se zajišťováním péče o dítě, pomoc při úklidu v domácnosti, manipulace s prádlem, praní, žehlení a drobné opravy prádla, zajišťování nákupů a dalších služeb.
  • Odborný výcvik probíhá v dílnách školy a v sociálních zařízeních.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Těleská výchova TV 1 1 4
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Epidemiologie Ep 1
Pečovatelství Pe 1 2,5 

3,5 

Praktická cvičení PC 0
Praní a žehlení 2 2
Příprava pokrmů PPo 0 2 0 2
Psychologie Ps 1 1 1 3
Úklidové práce ÚP 0 2 0 2
Základy šití 2 0 0 2
Zdravověda Zdr 2 1 1,5 4,5
Odborný výcvik OdV 15 17 21 54
Celkem 30,5 32,5 33 96

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie