ŠVP – Kuchařské a číšnické práce – tříletý obor

RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

  • Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, zvládnutí základních úklidových prací. Příprava slavnostní tabule.
  • Odborný výcvik probíhá ve školní cvičné kuchyni a ve školních jídelnách v Hradci Králové.
  • UPOZORNĚNÍ: Zaměření na číšnické práce se vyučuje ve zkrácené formě pro úspěšné absolventy oboru Kuchařské práce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Tělesná výchova TV 1 1 4
Zdravotní výchova ZV 1 0 1 2
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Komunikace ve službách KS 0 1
Potraviny a nápoje PoN 2 2

6

Stolničení St 1
Technika obsluhy TO 0 1 2
Technologie Te 2 2 3 7
Zařízení závodu ZZ 1 1 0 2
Odborný výcvik OdV 15 17 21+(1) 54
Celkem 30,5 32,5 33+1 97

Všechny vyučovací předměty jsou povinné.


Fotogalerie